04 Januari 2019

Milieubewustzijn: meedoen aan de Liefde

Ga naar overzicht

Deel op:

iet de angst voor klimaatverandering moet de eerste aanzet geven voor meer milieubewustzijn en 'groene kerken’, maar het geloof dat de hele schepping Gods liefde weerspiegelt.

Jan Laan o.p. (Foto’s Ramon Mangold)

Dat zei dominicaan Jan Laan, prior van het Dominicanenklooster Zwolle, onlangs bij een bezoek van studenten van de hogeschool Windesheim. De ontmoeting ging over de achtergronden van de ‘groene kerk’. Kerk en klooster in Zwolle doen mee aan deze actie.

‘Eén van de belangrijke zinnen en intuïties van de Bijbel is de opdracht of uitnodiging van de Schepper, onze God, om de aarde en alles en ieder die er op woont te behoeden en te bewaren’, zei Jan Laan. ‘Dit betekent naar mijn overtuiging dat God houdt van heel de schepping – en niet alleen van de mensen. En dit betekent ook dat wij uitgenodigd zijn om van heel die schepping te houden.’

Milieubewustzijn is dus meer dan vervuiling bestrijden en de gevaren van de klimaatverandering kennen. ‘Degene die ons liefheeft, hoopt dat wij ook liefhebben wat voor onze geliefde belangrijk en waardevol is’, zei Jan Laan. ‘Dat roept eerbied en zorg op.’

De prior van de Zwolse communiteit wees ook op de lijfspreuk van de dominicanen: laudare, benedicere, praedicare (loven, zegenen, verkondigen). ‘Woorden die in ons bestaan een handelen veronderstellen, en dat begint met loven, dank zeggen. In het koorgedeelte van onze kerk zie je wie en wat allemaal lof zingt: vogels, engelen, mensen, zon en maan, de sterren. Ja alles wat bestaat zingt Gods lof.’

Jan Laan moedigde de studenten aan: ‘Zing je bestaan uit. Ondanks alles wat je overkomt en gebeurt in onze wereld aan goed en kwaad, houd toch de overtuiging dat het bestaan samen met anderen de moeite waard blijft om je te verwonderen en er je dankbaarheid voor tot uitdrukking te brengen.’

Na het loven komen de werkwoorden benedicere en praedicare. ‘Het ene betekent letterlijk goed zeggen, waar en zuiver spreken en doen.’ Het andere is verkondigen, ‘als je de eerste twee werkwoorden in de praktijk hebt gebracht.’