04 Januari 2019

Huis van Dominicus Utrecht zoekt opbouwwerker

Ga naar overzicht

Deel op:

en behoeve van de opbouw van een dominicaans spiritueel centrum in Utrecht onder de naam Huis van Dominicus, is het bestuur van de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM) op zoek naar een opbouwwerker/coördinator (0,6 van een volledige werkweek).

De werkzaamheden worden niet in dienstverband verricht, maar op declaratiebasis. Indien de werkzaamheden gecombineerd worden met werk voor een andere organisatie, is overleg hierover noodzakelijk.

Het niveau van vergoeding is ontleend aan het Rechtspositiereglement voor Werknemers in Dienst van Religieuze Instituten, opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Het betreft salarisgroep 55 en bedraagt maximaal €35.000 op jaarbasis.

Er is geld beschikbaar voor 2019. Verlenging is mogelijk en wordt nagestreefd.

De werkzaamheden worden verricht in Utrecht. Er is kantoorruimte en een computer beschikbaar.

Toelichting:

Mede in reactie op de herstructurering van de presentie van de Rooms-Katholieke Kerk in de stad wordt in Utrecht gewerkt aan de opbouw van een spiritueel centrum onder de naam Huis van Dominicus. Locatie is het gebouwencomplex van de Dominicuskerk in de wijk Oog in Al. Het initiatief wordt gedragen door een groep mensen met nauwe banden met de dominicaanse traditie. Er is samenwerking met de lokale geloofsgemeenschap en er is een goede verstandhouding met de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht. Er steun vanuit dominicaanse kringen en er is overleg met andere dominicaanse plekken in Nederland.

Ten behoeve van de verdere opbouw en versterking van het Huis van Dominicus is de Stichting DOM op zoek naar een opbouwwerker/coördinator die:

  • denkt en functioneert op academisch niveau;
  • vertrouwd is met de dominicaanse traditie en beschikt over relevante kennis op het grensgebied van theologie, spiritualiteit en de hedendaagse samenleving;
  • ervaring heeft met opbouw- en coördinatiewerk in een complexe situatie;
  • vertrouwd is met de kerkelijk en maatschappelijk situatie in Nederland en het vermogen heeft zich daarbinnen op productieve wijze te bewegen;
  • in staat is wensen en aanwijzingen in overleg met het bestuur van de Stichting DOM en andere betrokkenen te vertalen in concrete stappen, en bereid en in staat is voor de uitvoering verantwoordelijkheid te dragen;
  • in staat is situaties en gebeurtenissen accuraat te interpreteren en op basis van opgedane ervaring te handelen;
  • in staat is samen te werken met vrijwilligers in een organisatorisch complexe omgeving.

Het is wenselijk dat de werkzaamheden zo spoedig mogelijk aanvangen. Er liggen plannen in een verschillend staat van concretisering voor 2019 waarvan de nadere toespitsing en de uitvoering onmiddellijk na aanstelling ter hand kan worden genomen.

Voor serieuze belangstellenden is er achtergrondinformatie beschikbaar. Ook is een telefonisch gesprek mogelijk met de voorzitter van de Stichting DOM, Erik Borgman. Belangstellenden kunnen zich melden via bestuurstichtingdom@gmail.com.

Degenen die voor de functie in aanmerking willen komen kunnen hun motivatiebrief voorzien van een curriculum vitae sturen naar hetzelfde e-mailadres. Dit kan tot uiterlijk 19 januari 2019.

Gesprekken met kandidaten vinden plaats op donderdag 24 januari.