05 December 2018

Vormingsbijeenkomst in La Sainte Baume

Ga naar overzicht

Deel op:

nlangs deden de twee jongste Nederlandse broeders, Augustinus en Stefan, die in het Zwitserse Fribourg studeren, mee aan een studiebijeenkomst van Franstalige broeders in vorming. Ze brengen de hartelijke groeten over aan hun oudere broeders.

door Augustinus Aerssens OP

Van 30 oktober tot en met 3 november vond er in La Sainte Baume (vlakbij Marseille) een bijeenkomst plaats van Franstalige broeders in vorming, een bijeenkomst die een keer in de twee jaar wordt georganiseerd en die zowel de onderlinge ontmoeting, als de verdieping van een dominicaans onderwerp als doel heeft. Dit jaar was het thema: De dominicaanse verkondiging: van theorie naar praktijk.

Verschillende ervaren broeders gaven lezingen over de theologie van de verkondiging, de pastorale en kerkjuridische aspecten van de verkondiging, de structuur van een homilie en het gebruik van moderne media.

Op de laatste dag hebben we ook wat praktische oefeningen gedaan, zoals het voorbereiden van een mini-preekje in slechts tien minuten en ook het voordragen van een tekst, bijvoorbeeld een gedicht, voor de groep. Interessant was de bijdrage van Mgr. David Macaire OP, de aartsbisschop van Fort-de-France (Martinique). Hij vertelde ons over de synode voor de jongeren die onlangs in het Vaticaan werd gehouden en waaraan hij had deelgenomen.

Sainte Baume 2

Naast de studie was er veel tijd voor onderlinge ontmoeting. Het werkt zeer verbindend om enkele dagen met elkaar door te brengen en met elkaar te eten en te bidden. Maar liefst 32 kleingeprofeste broeders uit Lyon, Bordeaux, Toulouse en Fribourg namen hieraan deel. Onder hen waren ook broeders uit het Arabisch vicariaat, uit Haïti en uit Vietnam, die tijdelijk in een van de studentaten verblijven.

Hoe exotisch dit ook moge klinken, het meest werd toch wel de aanwezigheid gewaardeerd van twee Nederlandse broeders, namelijk van Stefan en Augustinus. Allen waren verrast en vooral ook verheugd ons er aan te treffen.

De oudere generatie van broeders, dat wil zeggen de generatie van de vormingsverantwoordelijken, wist herinneringen op te halen aan de vele Nederlandse broeders met wie ze in het verleden hadden samengewerkt of die ze op generale kapittels ontmoet hadden. Vrijwel alle herinneringen waren goede herinneringen en het vervulde hen dan ook met grote vreugde te weten dat er in Nederland weer roepingen zijn. Ze hebben bij ons afscheid beloofd voor alle Nederlandse broeders te bidden en ook hebben ze ons veel zegen gewenst op onze weg naar de toekomst.

Augustinus Aerssens OP

Sainte Baume 1