04 December 2018

Stephan van Erp op Schillebeeckx-leerstoel

Ga naar overzicht

Deel op:

inds 1 november is prof. Stephan van Erp aangesteld op de Edward Schillebeeckx Leerstoel in Nijmegen. Hij doet dat naast zijn aanstelling als hoogleraar fundamentele theologie in Leuven.

De Edward Schillebeeckx Leerstoel is gevestigd aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, waar Schillebeeckx doceerde van 1958 tot 1983.

De benoeming voor de leerstoel is voor vier jaar. De eerste en tweede periode (2000-2006) werden ingevuld door prof. dr. Robert Schreiter (Catholic Theological Union). In 2010 en 2012 was prof. dr. Mary Catherine Hilkert o.p. (Notre Dame University, VS) in Nijmegen om enkele weken gastlezingen te geven over het denken van Schillebeeckx.

Stephan van Erp, die fundamentele theologie doceert aan de Faculteit Theologie en Religiestudies aan KU Leuven, is goed bekend met de theologie van Edward Schillebeeckx. Hij zal met name onderzoek doen naar zijn sacramentele theologie, zijn ecclesiologie en politieke theologie.

schillebeeckx-van erp

De focus van het onderzoek zal liggen bij Schillebeeckx’ bijdrage aan debatten over de relatie tussen kerk en politiek. Van Erp zal conferenties en lezingen houden over dit onderwerp. Daarnaast begeleidt hij promotie-onderzoeken over Schillebeeckx van Anne Siebesma en John Bosco Kamoga.

De afgelopen jaren was Stephan van Erp onder meer redacteur van Trouw aan Gods toekomst: De blijvende betekenis van Edward Schillebeeckx (Amsterdam 2010). Hij publiceerde samen met Maarten van den Bos, Een gelukkige theoloog: Honderd jaar Edward Schillebeeckx (Nijmegen 2014).

Ook is hij betrokken bij de serie Studies in Edward Schillebeeckx bij uitgeverij T&T Clark, waar hij inmiddels twee bundels in redigeerde: Grace, Governance and Globalization (London 2017) en Salvation in the World: The Crossroads of Public Theology (London 2017).

Stephan van Erp is ook redacteur van het Tijdschrift voor Theologie, waarin hij artikelen en thematische uitgaven verzorgde over de theologie van Schillebeeckx. Hij redigeerde de binnenkort te verwachten uitgave God de levende: Essays over geloof, cultuur en politiek (Utrecht 2019), waarin hij een uitgebreide inleiding schreef op vier sleutelteksten van Schillebeeckx. In 2019 zal onder zijn redactie ook de T&T Clark Companion to Edward Schillebeeckx verschijnen.

Lees ook: Edward Schillebeeckx (1914-2009)