10 December 2018

Dominicaanse accenten bij wijding bisschop Smeets

Ga naar overzicht

Deel op:

arrie Smeets kreeg bij zijn wijding tot bisschop van Roermond op 8 december de staf van missiebisschop Petrus Verriet o.p. Bij de wijding speelde dominicaan Stefan Ansinger een rol als lector en musicus.

Stefan Ansinger o.p. legde dit najaar zijn eerste professie af en studeert nu theologie in Fribourg. Hij groeide op in Venray, waar Harrie Smeets zijn pastoor was. Hij had hem uitgenodigd om de tweede lezing te verzorgen. Ook speelde hij viool en fluit tijdens de plechtigheid.

Harrie Smeets, tot voor kort de pastoor-deken van Venray, is op 8 december in Roermond tot de nieuwe bisschop van Roermond gewijd. Hij is de opvolger van Frans Wiertz.

De bisschopsstaf die Smeets kreeg overhandigd is afkomstig van de parochie Sint-Petrus’ Banden in Venray. De staf, die in bruikleen is gegeven, behoorde eerder toe aan dominicaan en missiebisschop Petrus Verriet (1880-1948). Hij was geboren in Venray en was apostolisch vicaris van Curaçao.

De staf stond in de vitrine in de Venrayse kerk en gaat nu weer gebruikt worden. ‘Een leiderstaf hoort niet in de vitrine, maar moet gebruikt worden. Net zoals de kerk zelf niet in een vitrine hoort’, zei mgr. Smeets aan het einde van de viering.

De nieuwe bisschop, 58 jaar oud, studeerde Nederlands en werd op latere leeftijd priester. Hij komt uit het bisdom en werkte op diverse plekken in Roermond. Mgr. Smeets koos als zijn wapenspreuk In Gods Naam mensen liefhebben.

Kijk hier de plechtigheid terug.

Lees hier meer over de bisschopsstaf van Petrus Verriet.

Lees hier een zelfportret van Stefan Ansinger o.p.

0103