21 December 2018

'De Messias moet mens worden in en door ons'

Ga naar overzicht

Deel op:

Messiasverwachting gaat pas goed als je bij elkaar begroet wat in ieder van ons groeit.’ Beeldmeditatie van Jozef Essing o.p.

Advent is de tijd van verwachting
het visioen van gerechtigheid
en saamhorigheid, wereldwijd
de komst van de vredevorst.

Maar de wereld verandert niet
als niet wíj veranderen.
Ook al bidden wij telkens weer
tot die vredevorst, Jezus Christus,
om de vrede die wij zelf niet kunnen maken,
het komt niet buiten ons om maar via ons.

Eckhart verwoordt een christelijk besef van eeuwen
als hij zegt dat de Messias mens moet worden
in en door ieder van ons.
Niemand kan hierbij gemist worden,
ieder heeft zijn of haar onmisbare bijdrage.

Tegelijk is de verwachting niet gericht op ‘ieder voor zich’ maar op ‘wij samen’.

Indrukwekkend wordt het uitgebeeld in een oude muurschildering
van het bezoek van Maria aan Elisabeth.
De buitenste ogen zijn op elkaar gericht.
De binnenste – zo lijkt het – vallen samen in één blik op de toekomst.

Je zou bijna zeggen: messiasverwachting gaat pas goed
als je bij elkaar begroet wat in ieder van ons groeit .

Een uitdaging voor de daagse realiteit van iedere gemeenschap,
waar het kan klikken maar ook botsen.
Dan kan het juist helpen als ik het besef wakker houd
dat Gods Geest die in Maria bezig was
nog steeds in ieder van ons aan het werk is,
dat niemand af is maar in de maak
– je weet maar nooit wat je kunt verwachten!

Adventsverwachting reikt over Kerstmis heen.
Het is de kunst de verwachting open te blijven houden,
en mijzelf de kans te geven verrast te worden
door wat in elk van ons kan gebeuren.

Jozef Essing o.p.