20 November 2018

Wie is Wie

Ga naar overzicht

3 min

Deel op:

e Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland heeft een bestuur en een aantal commissies actief. Hieronder een overzicht van hun samenstelling en taken, en een aantal links naar inspirerende verhalen van lekendominicanen.

Kennismaken met lekendominicanen?

‘Geef het door’ is een digitaal doorgeefboek met portretten van acht mensen uit de dominicaanse familie. Klik op de afbeelding om er kennis mee te maken.

– Artikelen over en van theoloog en scherpdenker Erik Borgman

– Columns van Sipke Draisma

– Kees Nypels over zijn leven en zijn keuzes: ‘Papa is eindelijk thuis

– Theo Ruiter over zijn hartaanval: ‘De Vraag. Open brief aan een leerling

– Mary Grohmann over haar roerige bestaan: ‘Leven dat ertoe doet

– Nicole Nypels wil best ondervraagd worden op haar geloof.

– Dorry de Beyer geeft pastorale roomservice in het verpleeghuis.

– Roy Clermons over de worsteling van psychiatrische patiënten.

– Jan van Hooydonk over ontvankelijk en alert leven en over Tien jaar DLN.

– enzovoorts (neem anders een gratis abonnement op onze nieuwsbrief!)

De organisatie

– Het bestuur geeft leiding aan de DLN, coördineert de activiteiten en zorgt voor een goede communicatie – zowel in de eigen geleding als met andere dominicaanse verbanden en buitenstaanders.
Samenstelling:  Frits Muller (secretaris), Marijke Besteman (penningmeester) en Anneke Grunder  (voorzitter) en Gerard Braks (promotor). Anneke Grunder vertegenwoordigt de DLN in het Dominicaans Besturenberaad.

– De Commissie Initiële Vorming is verantwoordelijk voor de vorming en begeleiding van geïnteresseerden die overwegen lid van de DLN te worden. De commissie biedt daartoe een éénjarig vormingsprogramma aan. Samenstelling: Mirjam Lemmers, Herman Stessens, Suzanna Varszegi.

– De Commissie Voortgezette Initiële Vorming zorgt voor de verdere dominicaanse vorming van de leden die hun eerste, driejarige professie hebben gedaan. Samenstelling: Loes Belt, Hans Bouman.

– De Commissie Wijze Mensen is een gesprekspartner voor leden die overwegen hun eerste, driejarige professie te bekrachtigen. Deze commissie wordt jaarlijks opnieuw samengesteld uit leden van de DLN en leden uit andere geledingen van de dominicaanse beweging.

– De Commissie Permanente Vorming draagt zorg voor de inhoud van de landelijke samenkomsten, die in het teken staan van verdieping, studie, bezinning en ontmoeting. Samenstelling:  Roy Clermons, Mart de Regt. Denktank: Dorry de Beijer, Marijke Besteman, Jan van Hooydonk, José van der Torre.

– De Commissie Facilitaire Zaken is belast met praktische, huishoudelijke en organisatorische taken, inclusief de organisatie van het jaarlijkse professiefeest en het ‘pannenkoekenfeest’. Samenstelling: Jakob van der Beek, Nicol Nypels, Margreet van Wijk.

– Leny Beemer-de Vos behartigt namens de DLN internationale zaken (o.a. ECLDF, het verband van lekengemeenschappen in Europa).

– Het webteam draagt bij aan de website van Dominicaans Nederland. Het team bestaat uit Jan van Hooydonk en Sipke Draisma.