19 November 2018

Twee wijdingen bij Nederlandse broeders

Ga naar overzicht

Deel op:

Preek, desnoods met woorden!’ Die aansporing van Franciscus van Assisi, graag geciteerd door paus Franciscus, deed bisschop Hans van den Hende van Rotterdam zaterdag bij de wijding van Stefan Mangnus OP tot diaken en Richard Steenvoorde OP tot priester.

Theo Koster legt Richard Steenvoorde de handen op.

Het is lang geleden dat er in de Nederlandse provincie twee broeders tegelijk gewijd werden. Richard Steenvoorde is de eerste priester van de nieuwe lichting broeders die sinds 2013 zijn ingetreden.

De plechtigheid vond plaats in de Dominicuskerk (Het Steiger) in Rotterdam. De plek waar Richard en Stefan sinds deze zomer deel zijn van een nieuwe communiteit.

Een ontroerend moment in de viering was toen Richard na de handoplegging van de bisschop en veel van de aanwezige priesters op het altaar de kerk in liep naar Theo Koster OP, om zich door hem de handen te laten opleggen.

Theo Koster is de magister van de student-dominicanen en verhuisde deze zomer mee van Huissen naar Rotterdam. Al heel snel echter kreeg hij een hartaanval, waarvan hij momenteel revalideert buiten de communiteit. Vanuit de kerkbanken kon Theo zo ook deelnemen aan de priesterwijding.

Provinciaal René Dinklo OP was blij met weer een nieuwe stap in de verdere uitbouw van de Nederlandse provincie van de dominicanen van onderop. Hij benadrukte dat de wijding niet betekent dat Richard en Stefan voorlopig veel als priester of diaken zullen voorgaan in vieringen buiten het convent. ‘Voor het bepalen van de toekomstige missie van de nieuwe generatie dominicanen moet de tijd worden genomen en ze zijn nog bezig met hun studies’, zei hij na de viering.

Wijding-Stefan-Richard-2018-767

Bisschop Van den Hende van Rotterdam haalde in zijn homilie de woorden van paus Franciscus aan: ‘Preek, desnoods met woorden’. In de dominicaanse spiritualiteit, die ontstaan is in de stedelijke culturen van de 13e eeuw, zijn gebed, studie en gemeenschapsleven even belangrijk voor de verkondiging van het evangelie als de letterlijke prediking, zei hij.

Er waren broeders en zusters van alle dominicaanse geledingen uit het hele land aanwezig. Ook waren er broeders uit Engeland (waar Richard en Stefan een deel van hun vorming doorliepen), Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. De Belgische broeders ontbraken vanwege een sterfgeval.

Richard Steenvoorde (1973) studeerde internationaal recht in Tilburg en theologie en filosofie in Oxford. Hij werkte voor zijn intreden onder andere in de politiek en als jurist voor de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Op dit moment woont en werkt Richard in Rotterdam. Daarnaast is hij begonnen aan een part-time promotie in de theologie aan de KU Leuven.

Stefan Mangnus (1975) studeerde theologie in Utrecht en Toulouse. Voor zijn intreden werkte hij als pastoraal werker en als bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs en catechese. Stefan woont in Rotterdam, waar hij werkt aan een proefschrift over het commentaar van Thomas van Aquino op het Johannes-evangelie.

Foto’s: Arjan Broers

Wijding-Stefan-Richard-2018-819
Wijding-Stefan-Richard-2018-797

0111