21 November 2018

Lekendominicaan worden?

Ga naar overzicht

1 min

Deel op:

elangstellenden krijgen een éénjarig vormingsprogramma, bestaande uit zes bijeenkomsten. Daarin maak je kennis met de dominicaanse spiritualiteit en met je eigen spiritualiteit, in ontmoeting met anderen.

Na afloop van het vormingsprogramma schrijf je een verslag. Het bestuur en de ledenvergadering beslissen of een kandidaat die verder wil wordt toegelaten.

Als je lekendominicaan wilt en kunt worden, spreek je in het openbaar je verbondenheid uit. Daarmee beloof je dat je in je dagelijks leven vorm wilt geven aan je verbondenheid met de dominicaanse levenshouding en de dominicaanse spiritualiteit. Deze eerste professie wordt aangegaan voor een periode van minimaal drie jaar. Daarna kun je je professie bekrachtigen voor het leven. Toelating tot de bekrachtiging geschiedt door de ledenvergadering.

Meer weten?

Bestel de DLN-informatiemap via e-mail. Vermeld uw volledige adres en telefoonnummer! U ontvangt de informatiemap met een rekening van € 6,50.

Neem contact op!

Gerard van Etten, Mirjam Lemmers en Suzanna Varszégi vormen de leden van de Commissie Initiële Vorming. Neem gerust contact met hen op, via het algemene e-mailadres. Als je in september wilt beginnen aan een jaarprogramma, moet je je voor 1 mei aanmelden. Voorafgaand aan het eerste vormingsjaar vindt een kennismakingsgesprek plaats.