20 November 2018

'De universiteit moet vragen om moeilijkheden'

Ga naar overzicht

Deel op:

e universiteit moet weer een tempel voor de waarheid worden. Een tempel waar studenten leren te werken aan hun ziel. Dat betoogde hoogleraar theologie en lekendominicaan Erik Borgman in een essay bij de 91ste verjaardag van de Universiteit van Tilburg.

De universiteit is er niet in de eerste plaats om maatschappelijke problemen op te lossen, maar om moeilijke vragen te stellen, vindt Erik Borgman. Want in de moeilijkheid woont de nog niet geopenbaarde waarheid. En gaat het aan de universiteit niet om de waarheid? In een artikel op debezieling.nl licht hij zijn stelling toe aan de hand van de moeilijke vragen die zr. Holkje van der Veer o.p. stelt aan de gezondheidszorg.

door Erik Borgman o.p.

‘Het meest tegendraadse is dat ik het idee tegenspreek dat een universiteit die –  zoals die van Tilburg –  Understanding Society als motto voert, vooral uit zou moeten zijn op het vinden van oplossingen voor knellende maatschappelijke problemen. In plaats van oplossingen aandragen moeten wij juist om moeilijkheden vragen, zo stel ik.

(…)

Een goed voorbeeld van dit vragen om moeilijkheden tref ik aan in de lezing die mijn dominicaanse zuster Holkje van der Veer hield op zaterdag 3 november jl. Zij sprak op een congres over  de menselijk maat in de gezondheidszorg van het Thijmgenootschap, de Adelbert Vereniging en de Stichting Thomas More, alle drie organisaties die de katholieke intellectuele traditie proberen levend te houden en de relevantie ervan willen laten zien in onze tijd. Holkje sprak onder de titel: “Komt een zuster bij de dokter”.’

Lees het hele artikel op www.debezieling.nl

Erik Borgman, Een Tempel voor de Waarheid: Notities over de rol en de taak van de universiteit in een post truth-cultuur – in de contemplatieve modus. Tilburg University 2018. Het essay is tegen kostprijs te bestellen via cobbenhagencenter@tilburguniversity.edu.