16 Oktober 2018

Op zoek naar de 'diepe oecumene'

Ga naar overzicht

Deel op:

Misschien is dat wel de diepe oecumene: de eenheid van alles en allen in God beseffen, voorbij alle woorden, discussies, verschillende opvattingen, heilige overtuigingen.’

Meister Eckhart durfde in een preek te zeggen: ‘Onze God is zo groots, dat Hij graag grootse dingen doet. Zo doet Hij niets liever dan zonden vergeven. En hoe groter ze zijn, hoe leuker Hij het vindt’. En elders: ‘Ik dank God niet voor het feit, dat Hij mij bemint, want Hij kan gewoonweg niet anders. Ik dank Hem, dat ik mij soms kan overgeven aan die totale en onvoorwaardelijke liefde, die de Eeuwige is’.

En als u nu denkt, dat ook Maarten Luther zoiets bedoelde, dan heeft u het goed begrepen.

Misschien is dat wel de diepe oecumene: de eenheid van alles en allen in God beseffen, voorbij alle woorden, discussies, verschillende opvattingen, heilige overtuigingen, enz. De SJALOOM beseffen en binnengaan, die de Eeuwige is. En klinkt er een Goddelijk woord in die onnoembare stilte? Wie weet, als ik heel stil en aandachtig luister. Zoals Elia ten slotte deed.

*

Dit is een deel uit de overweging van Leo de Jong o.p. in de Kloosterkerk in Den Haag op 14 oktober 2018, in een vesperviering samen met de protestante gemeente die de voormalige dominicanenkerk nu bewoont. De viering was een mooi vervolg op de succesvolle samenkomst van katholieken en protestanten aan het einde van het Lutherjaar in 2017. Lees hier de hele overweging van Leo de Jong in de Kloosterkerk Den Haag 2018

Kloosterkerk, Lange Voorhout Den Haag.