14 September 2018

Wat zeg ik eigenlijk als ik 'God' zeg?

Ga naar overzicht

2 min

Deel op:

p vier dinsdagavonden geeft Leo de Jong o.p. in de Franciscuskerk in Oudewater een cursus 'spiritualiteit en mystiek op straatniveau’. Van 16 oktober tot en met 13 november.

Spiritualiteit en mystiek zijn ‘in’. Maar dat heeft zo zijn voor- en nadelen. Deze woorden dreigen door het ‘in’ zijn modieus en vaag te worden. Maar wat is mystiek nu eigenlijk? Waar gaat het over? Zijn spiritualiteit en mystiek inderdaad zo zweverig als vaak uit het moderne gebruik van de woorden zou lijken? Of gaat het wellicht over de harde kern van elk echt geloven? Gaat het over vragen, waar zeer veel nadenkende gelovigen en ook zogenaamde ongelovigen op stuiten, of zij zich van dit woord ‘mystiek’ nu bewust zijn of niet?

Deze cursus is bedoeld om in een aantal bijeenkomsten met de mystiek en de geloofsvragen, die hierin gesteld worden, nader in contact te komen. Daarbij zult u ook kennis maken met de mensen uit ons verleden, die wij mystici of mystieken noemen. Die kennismaking zal gebeuren vanuit verschillende invalshoeken, zoals in de vorm van teksten, maar ook door het in gesprek gaan over uw eigen vragen, gedachten en ervaringen. De mogelijkheid van het doen van eenvoudige oefeningen op dit terrein staat eveneens open, zodat u desgewenst de kans krijgt om wat ervaring op te doen.

Tevens ontvangen de deelnemers aan de cursusbijeenkomsten de teksten die als achtergrond van de inleidingen dienen. En ervaring van heel veel cursisten leert, dat het onderwerp echt niet te moeilijk is voor “gewone”, zoekende mensen!

Leo de Jong o.p.

De cursusbijeenkomsten worden begeleid door pater Leo Raph. A. de Jong o.p. Hij is dominicaan, leraar spiritualiteit, auteur en als pastor verbonden aan de parochie St. Jan/Visitatie te Schiedam-Nieuwland. Hij geeft zijn cursussen over de plaats van mystiek binnen het geloof, zowel in Rotterdam als ook daarbuiten. Mede-begeleiders zijn Marianne Verbakel, rk-zielzorger en zenleraar, en José van der Torre o.p. leken-dominicanes, coördinatrice van het Leerhuis Spiritualiteit en cursusleidster. Beiden zijn leden van de staf van dit Leerhuis Spiritualiteit.

Komt u kennis maken?

Locatie: St. Franciscuskerk, Kapellestraat 13, 3421 CT Oudewater

Donatie: € 5,00 per avond.

Aanmelden bij: Ineke Meulendijk-Giese, tel 06-12233248 of via e-mail ineke.giese@gmail.com