17 September 2018

Tweede eeuwige professie bij dominicanen

Ga naar overzicht

Deel op:

onderden mensen vierden zondag 16 september in Rotterdam de eeuwige professie van Stefan Mangnus en de tijdelijke professies van Cornelis van Lit en Stefan Ansinger. Provinciaal René Dinklo wees in zijn verkondiging op het verschil tussen volger of volgeling zijn.

Het is de tweede keer deze eeuw dat een Nederlandse broeder zijn eeuwige professie doet. Stefan Mangnus o.p. (43) woont sinds kort in Rotterdam. In de aanloop naar de plechtigheid schreef hij over de spanning tussen de woorden genade en waarheid, die hem als dominicaan boeit en uitdaagt.

De tijdelijke professie (voor drie jaar) werd afgelegd door Cornelis van Lit o.p. (32) en Stefan Ansinger o.p. (24). Ze hebben hun noviciaat in Cambridge afgerond. Cornelis studeert verder vanuit de nieuwe communiteit in Rotterdam. Stefan Ansinger voegt zich bij zijn medebroeder Augustinus Aerssens o.p., die studeert in het Zwitserse Fribourg.

Er waren broeders en zusters van alle dominicaanse geledingen samengekomen in de Dominicuskerk Rotterdam. Ook de Engelse novicemeester Bruno Clifton en enkele van de Engelse novicen van het afgelopen jaar waren aanwezig.

0103

Stefan Mangnus, Cornelis van Lit en Stefan Ansinger

In zijn verkondiging sprak provinciaal overste René Dinklo o.p. over het verschil tussen volger en volgeling zijn. Ondersteund door de wat ernstige teksten van het leesrooster van de dag reflecteerde hij op de zelfverloochening van het religieuze leven, dat tegen de stroom van deze tijd ingaat. De drie evangelische raden helpen je om toegewijd te zijn aan de gemeenschap en je taak. Dat is niet eenvoudig en het vraagt veel van jezelf en van de gemeenschap, zei hij.

Maar ’tegenover alle zware woorden staat de vreugde van het evangelie’, zei René. ‘Volgeling zijn van Jezus betekent vooral ook bevrijd worden. Of zoals we in psalm 116 gezongen hebben: “Thans wandel ik vrij voor Gods aanschijn in het land waar de levenden zijn”. Het is de vrijheid die je mag ervaren door te kiezen voor een bepaalde gebondenheid. En vanuit deze vrijheid mogen we bijdragen aan het heil van de zielen, aan de heling van de gebrokenheid van mensen en van deze wereld.’

Lees hier de tekst van de verkondiging van Rene Dinklo.

0107

René Dinklo o.p. (1 en 2); de 'prosternatie' (3) en het uitspreken van de professie in de handen van de provinciaal (4-6).

0109

Na de professie werden de broeders verwelkomd in de kring van de dominicaanse familie (1-3). Vervolgens werd de eucharistie gevierd en gecommuniceerd (4-6). Tenslotte de uitnodiging voor de receptie en het gezongen slot (7-9).

Foto’s: Arjan Broers