10 September 2018

Nadenken over de bittere werkelijkheid

Ga naar overzicht

Deel op:

Zij waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij voelden geen schaamte naar elkaar.’

Leo de Jong o.p. is al een leven lang gefascineerd door mystiek en spiritualiteit. Vanuit die bril dacht hij na over de ‘bittere werkelijkheid’ van het schandaal van seksueel misbruik. De vrucht daarvan staat op de website van Het Steiger. Een fragment: 

‘God is het bestaan zelf van alles wat bestaat, gebeurt en leeft. Dus juist ook de erotische en seksuele liefde kan een leerschool voor mystiek zijn, want het kan het besef van de Aanwezige in alle mogelijke ervaringen versterken.

Terwijl ik dit schrijf, stroomt alweer een golf van afschuw over de wereld, vanwege een groot aantal priesters die minderjarigen seksueel hebben misbruikt en vanwege kerkelijke leiders, die deze misdrijven onder het tapijt probeerden te vegen, weinig oog hadden voor de vaak voor hun leven getekende slachtoffers, en de priesters slechts verplaatsten, waardoor in en andere omgeving het misbruik opnieuw om zich heen greep.

Het meeleven met de slachtoffers kan inderdaad niet groot genoeg zijn en ook niet de pogingen, om dit misdrijf tot op de bodem uit te zoeken. Paus Franciscus heeft in ongewoon felle bewoordingen tegen deze misdrijven geprotesteerd.

Maar toch mis ik vragen in deze felle reacties. Het medelijden met de slachtoffers kan niet groot genoeg zijn, maar waar blijft het onderzoek naar de cultuur, de mentaliteit, het gedachtengoed, dat mannen, die ooit hun leven totaal aan dienstbaarheid toewijdden, tot deze misdrijven bracht? Hoe komt het, dat zij werden, wie zij werden? En hoe te denken over de tendens om al die misstanden onder het tapijt te houden en te verzwijgen?

Het is een vaker voorkomend verschijnsel: de goede naam van een gerenommeerd  instituut is blijkbaar meer waard dan de rechten en de boodschap van een individueel slachtoffer. “Het is beter dat één mens sterft, dan dat het gehele volk verloren gaat”, werd al door de priesterkaste gezegd rond de veroordeling van Jezus van Nazareth. Wat je hierover ook denkt, het was zeker niet het uitgangspunt van de moraal van Jezus van Nazareth.’

Lees hier de hele overpeinzing van Leo de Jong o.p.