25 September 2018

Levenswerk Paul Brenneker o.p. ontsloten

Ga naar overzicht

Deel op:

issionaris en volkenkundige Paul Brenneker (1912-1996) maakte in de jaren vijftig tal van notities over het dagelijks leven op de Antillen. De tiendelige boekenserie 'Sambumbu’ is nu in z’n geheel op internet te vinden en te raadplegen.

Borstbeeld van Paul Brenneker o.p.

Paul Brenneker (Venlo, 7 mei 1912- Willemstad 7 februari 1996), was een maatschappelijk zeer betrokken dominicaan. Als jonge priester werd hij naar een land gestuurd waar hij vrijwel niets van wist. Hij voelde goed aan dat hij de taal van de bevolking moest kunnen spreken en leerde zich dat snel aan. Daardoor trad hij in de leefwereld van de Curaçaoënaars en dat wakkerde zijn compassie en betrokkenheid aan.

De armoedige omstandigheden van een flink deel van de bevolking was iets om aan te werken. Zo richtte hij stichtingen op om geld in te zamelen, mobiliseerde vrijwilligers om huizen te verbeteren. De kerk als gebouw – zo zei hij – heeft geen enkele betekenis voor het land noch de bevolking. Zijn roeping als pater, als christen, als humanist zou pas zinvol worden door het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen in en buiten de parochie.

Zo groeide ook zijn belangstelling voor de geschiedenis, cultuur, tradities en de natuur van de benedenwindse eilanden. Samen met zijn vriend, volksfilosoof, kunstenaar en dichter Elis Juliana (Willemstad, 8 augustus 1927 – 23 juni 2013) verzamelde Paul Brenneker allerlei mogelijke bronnen om de cultuur en geschiedenis zoveel als mogelijk vast te leggen: duizenden voorwerpen, veel geluidsopnamen met zang en verhalen. Materiaal dat tegenwoordig onder de hoede valt van het National Archaeological – Anthropological Memory Management (NAAM). Zie www.naam.cw

Tussen 1969 en 1975 publiceerde Pater Brenneker een tiendelige boekenserie onder de naam Sambumbu. Een groot en belangrijk werk waarin zoveel mogelijk aspecten van het vroegere en tegenwoordige leven van de eilanden staat opgetekend. Al enkele decennia is dit werk niet meer beschikbaar en soms worden nog losse deeltjes in antiquariaten aangeboden. Om dit werk niet verloren te laten gaan heeft Caribpublishing, Zeelandia in 2012 toestemming gekregen van de orde van dominicanen om de rechten van dit werk over te nemen.

Paul Brenneker, door Philip ‘Fifi’ Rademaker

Sambumbu.com bevat de integrale teksten van alle boekjes, die nu ook op thema’s en zoekwoorden door te nemen zijn. Alle door Brenneker geschreven teksten zijn zonder kosten te raadplegen. Zie: sambumbu.com.

De boeken zijn in de boekhandel verkrijgbaar. Klik hier voor informatie daarover.
Zie ook: Eerbetoon aan culturele voorgangers: Pater Paul Brenneker en Elis Juliana

Nederlandse dominicanen zijn in de periode 1870-2009 aanwezig geweest op Curaçao. Achtergrond: Nederlandse broeders op de Antillen

Eerder verscheen: Paul Brenneker herleeft

Afgelopen jaar sprak zr. Holkje van der Veer o.p. over Paul Brenneker in de radiominiaturen voor Radio 5: