24 September 2018

Dominicaanse Vesper in het Steiger Rotterdam

Ga naar overzicht

Deel op:

edere eerste vrijdag van de maand bidt Dominicaans Rijnmond om half acht ’s-avonds de vesper in de Dagkerk van het Steiger. Op 5 oktober nemen we na een lange zomer de draad weer op.

Vrijdag 5 oktober viert Dominicaans Rijnmond in deze vesper het patroonsfeest van de Nederlandse provincie der Dominicanen: Maria Koningin van de Rozenkrans.

Fra Angelico helpt ons in deze vesper om biddend, zingend en mediterend ons patroonsfeest te verstaan.

Ieder is van harte welkom om dit mee te vieren. Aanvang: 19.30u

Hang 18
3011 GG Rotterdam