14 Augustus 2018

Spanning vruchtbaar maken

Ga naar overzicht

Deel op:

Wij dominicanen bestaan bij de gratie van spanningsvelden’, zei provinciaal overste René Dinklo bij het begin van de pelgrimstocht naar Rotterdam.

René Dinklo ging voor in de eucharistie bij de start van de pelgrimstocht ‘in vurig vertrouwen’ naar Rotterdam, in de Stevenskerk, vlakbij het reliek van Albertus de Grote. Daarbij waren veel zusters en broeders en leken uit Nijmegen en Huissen aanwezig. Sommige dominicanessen waren zelfs uit Neerbosch komen lopen, of vergezelden de lopers tot de grens van de stad!

Ook de Belgische broeder Alain Arnould, socius van de magister voor Noordwest-Europa, loopt mee. Alle aanwezigen werden gezegend met water uit de put in het Franse dorp Fanjeaux, waar Dominicus zijn prediking begon.

Lees hier de hele Verkondiging van René Dinklo bij de aanvang van de pelgrimage

René Dinklo o.p.

(…) Spanningsvelden zijn voor ons dominicanen niet onbekend. Sterker nog: we bestaan bij de gratie van spanningsvelden. Bijvoorbeeld:
– dominicaans leven heeft elementen van contemplatief leven en van actief leven;
– dominicaans leven is een leven in kerk en in de wereld, denk maar aan het beeld van de bijbel in de ene hand en de krant in de andere hand;
– dominicaans leven is ook een voortdurend zoeken naar een balans tussen traditie en vernieuwing.

De meeste spanningen die wij ervaren, kunnen inspirerend werken of vruchtbaar worden gemaakt. Daar waar dat niet het geval is, moeten we oppassen. Het heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we de jongere generatie wat eerder dan gepland de kans geven een eigen traditie op te bouwen in een nieuw samengestelde communiteit.

Het is een unieke uitdaging en kans om het communiteitsleven opnieuw te doordenken en vorm te geven en om nieuwe wegen te vinden van dominicaanse verkondiging in een groot stedelijke omgeving, die sterk multicultureel is.

0116

Foto's van Ramon Mangold van de eerste wandeldag, van Nijmegen naar Druten.

Het is mooi dat jullie ervoor gekozen hebben om deze overgang te markeren, jezelf de tijd te gunnen om het op je te laten inwerken. Jullie hebben daarbij gekozen voor een voettocht – een pelgrimage van Nijmegen, een oude dominicaanse stad, naar Rotterdam, waar vanaf de 15e eeuw dominicanen hebben gezeten.

En met de keuze van de pelgrimage hebben jullie bewust een spanningsveld opgezocht, namelijk die tussen de verstilling die behoort bij een pelgrimage enerzijds en anderen de gelegenheid te bieden om mee te lopen of het mee te beleven via sociale media anderzijds.

Ik wens jullie toe dat jullie aan die verstilling echt toekomen en dat jullie voelen vanuit je hart dat de Heer als het ware met je meeloopt.’

*

De tocht live volgen kan hier.

René was die ochtend al vroeg te horen in het Radio 1 Journaal, klik hieronder.