27 Augustus 2018

Met ’Kees’ op vakantie

Ga naar overzicht

Deel op:

ans Schoorlemmer, sinds 1,5 jaar pastor in de Dominicanenkerk Zwolle, nam in zijn vakantie het boekje 'Met het oog op Kees’ mee. Een leeservaring.

Hans Schoorlemmer is pastor in de Dominicanenkerk in Zwolle.

In mijn vakantie heb ik ‘Met het oog op Kees’ gelezen en daar van genoten. Ik werk anderhalf jaar als pastor in het Dominicanenklooster te Zwolle, voel me daar thuis, maar zoek ook naar het eigene van de orde. De artikelen van pater Brakkee in dit jubileumboekje hebben me verder geholpen.

Het eerste gedeelte bevat een selectie van zijn artikelen over de dominicaanse traditie. Kees vertelt hier over Dominicus en zijn volgelingen o.a. aan de hand van de gebrandschilderde ramen in onze kerk. Zo hangt er rechts voor in de kerk het grote Dominicusraam. In de punt van dit raam is de ontmoeting van Jezus met de actieve Marta en de meditatieve Maria afgebeeld. Zij zit aan Jezus’ voeten.

Kees toont dit raam als samenvatting van waar het in de orde om draait. Onder Maria zie je Dominicus en andere dominicanen in gebeds- of leerhouding; onder Martha dominicane(ss)en, die werken van barmhartigheid verrichten. Indruk maakte ook de soberheid van Dominicus.

Eerlijk gezicht was ik op zoek naar spectaculaire verhalen over wonderen of andere ‘breaking-news-achtige’ verhalen, zoals die er over Franciscus zijn. Deze – leert de nuchtere Kees – zijn er niet!

Een rode draad bij de dominicanen is het serieus nemen van deze wereld en de mensen om je heen.

Dominicus is ‘heilig’ zoals hij er wás voor degene die hij wandelend op zijn weg ontmoette. Met zijn aandacht, met zijn vraag om onderdak, met het evangelie als blijde en verstaanbare boodschap, met zijn vermogen om te mensen te verbinden met elkaar en het evangelie.

Een rode draad bij de dominicanen is ook het serieus nemen van deze wereld en de mensen om je heen. Deze zijn ons in eerste instantie ‘gegeven’, niet om te bekeren of te oordelen, maar om als ‘Gods geschenk’ te aanvaarden. Uit deze positieve grondhouding van deze wereld, vloeit ook de positieve houding ten aanzien van wetenschap en rede voort. Nog steeds wordt de rede door sommige christenen is als gevaarlijks zelfs duivels gezien. Voor de Dominicus en zijn volgers is juist dit ketterij.

Kees laat ook zien, dat de dominicanen te beginnen met Thomas van Aquino altijd grote theologen heeft voortgebracht. Het was regelmatig worstelen met het Vaticaan – Schillebeeckx is hier het meest sprekende voorbeeld – maar ondertussen zijn de domincanen hofleverancier van Romeinse theologie geweest (onder anderen via Congar en Chenu).

Het boekje is niet enkel lofrede. Verkwikkend hoe Kees ook de donkere bladzijdes in de orde beschrijft.

Al met al een prima vakantie besteding. Een helder boekje, veel humor, prettig leesbaar, relativerend. Ik kan het je aanraden ook in het naseizoen: neem ‘Kees’ mee op vakantie.

Hans Schoorlemmer

Meer weten over deze uitgave? Lees Boek voor en over Kees Brakkee