22 Augustus 2018

Internationale dominicaanse conferentie in Huissen

Ga naar overzicht

Deel op:

et internationale karakter van de predikers werd op 16 juli opnieuw duidelijk toen een groep novicen van Amerikaanse, Engelse en Belgische komaf bijeen kwamen om met elkaar van gedachten te wisselen over hun toekomst in de orde.

door Stefan Ansinger, novice in de Nederlandse provincie
Het was een enorm inspirerende dag in Huissen, waar ook veel Nederlanders bij aanwezig waren. Naast de verschillende nationaliteiten van de novicen werd het internationale karakter ook weerspiegeld in de keuze voor internationale sprekers.

Vanuit Rome was de socius van de Magister van de Orde, Alain Arnould aanwezig. Hij sprak over het beleid en de structuur van de dominicaanse Orde. Hij gaf uitleg over de verschillende ambtelijke taken die binnen de orde op het gebied van management bekleed kunnen worden. Deze organisatiestructuur is belangrijk voor het functioneren van de orde. Hij deed een oproep voor meer waardering voor dit onontbeerlijk werk voor de gezondheid van de orde. Daarnaast benadrukte hij de relevantie van internationalisering voor studenten in de Orde der Predikers. Deze internationalisering kan bijvoorbeeld vorm krijgen door studenten een jaar of langer in het buitenland te laten studeren.

Internationale dominicaanse conferentie Huissen 16 juli 2018-2

Rechts zr. Agnes van de Amerikaanse zusters uit Sittard

Na een korte koffiepauze was het tijd voor de tweede groep sprekers. De dominicaanse zusters uit Nashville vertelden een boeiend verhaal over de ervaring met de Nederlandse cultuur. Deze cultuur bevat veel goede elementen die een goede prediker in acht dient te nemen. Daarvoor is het van belang een nederige luisterhouding aan te nemen tegenover de mensen. Op die wijze kunnen vertrouwensrelaties met de samenleving opgebouwd worden die het fundament zijn voor een effectieve prediking. Vaak hoeft een prediker niet meer te doen dan Christus present te stellen in de maatschappij. De zusters doen dit op uitstekende wijze door onderwijs te geven op scholen in Limburg. Daarnaast zijn zij erg actief in het jongerenpastoraat in het bisdom Roermond.

Vanuit België was de Vlaamse novicemeester Patrick Lens aanwezig. Hij vertelde ons over de internationale dominicaanse communiteit in Brussel. Daarnaast vertelde hij uitgebreid over zijn eigen weg naar de dominicanen en hoezeer hij gevormd is door de verschillende communiteiten waar hij deel van uitmaakte de afgelopen jaren.

Internationale dominicaanse conferentie Huissen 16 juli 2018-1

Tijdens de presentatie van Michael-Dominique Magielse o.p.

Het Nederlandse perspectief werd belicht door Michael-Dominique Magielse o.p.. Hij begon met een korte samenvatting van de Nederlandse geschiedenis der Dominicanen. Daarna vertelde hij uitgebreid over de nieuwe communiteit in Rotterdam die op dit moment gerealiseerd wordt. Het eerste jaar van de nieuwe gemeenschap is gericht op het inventariseren van het mogelijke apostolaat voor de toekomst. In het begin willen de broeders vooral de stad en de mogelijkheden van evangelisatie in de stad ontdekken.

We sloten de middag af met een inspirerend verhaal van Bruno Clifton o.p. de Engelse novicemeester en tevens de novicemeester van de Nederlandse novicen. Hij sprak gepassioneerd over de kracht van het samenkomen als dominicanen. Er hoeft geen specifiek doel te zijn voor dit samenzijn. Het belangrijkste is dat je gemeenschappelijk hebt dat je dominicaan bent en dat de rijke traditie van de Orde in je medebroeders zichtbaar wordt. Hij pleitte voor meer van dit soort bijeenkomsten om de broederschap tussen dominicanen op lokaal en wereldwijd niveau te verbeteren.

We sloten de avond af met plechtige vespers in de kloosterkapel in Huissen. Het was een prachtige dag waarop de dominicaanse identiteit vanuit verschillende nationaliteiten belicht werd.

*

Zie ook: Professieviering van broeders op 16 september

Internationale dominicaanse conferentie Huissen 16 juli 2018-3

De groep novicen en andere medebroeders en -zusters die meededen aan de conferentie. De auteur van dit stuk, Stefan Ansinger, staat voor Erik Borgman (blauw overhemd).