05 Augustus 2018

Geloof ik echt in 'ik ben er voor jou?

Ga naar overzicht

Deel op:

eloof ik in God, omdat ik echt geloof, dat liefde en barmhartigheid het laatste woord hebben? Of toch meer als een soort geestelijke levensverzekering?

Leo de Jong o.p. Foto Arjan Broers

(…) Waarom probeer ik te geloven in God? Om er zelf een beter mens van te worden; of opdat anderen beter van mij zouden worden? Geloof ik echt in de God, wiens naam is: IK-BEN-ER-VOOR-JOU, en die niets liever wil, dan ook in mij mens te worden, zoals brood in mij wordt opgenomen en mens wordt?

Of geloof ik in de eerste plaats om er zelf een beter mens van te worden?

Geloof ik in God, omdat ik echt geloof, dat liefde en barmhartigheid het laatste woord hebben, en niet mijn eigen gelijk, mijn eigen geluk, mijn eigen bezit, mijn eigen leven zelfs?

Of zie ik God toch meer als een soort van geestelijke levensverzekering? Als een zekerheid achter alle onzekerheid, waar het leven mij mee opzadelt?

*

Lees hier de hele preek van Leo de Jong o.p. in Schiedam, op 5 augustus 2018