16 Juli 2018

Gezocht: Schillebeeckx-promovendus

Ga naar overzicht

Deel op:

e Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen is op zoek naar een Promovendus 'Schillebeeckx’s ecclesiologie en de hedendaagse politieke theologie’.

Het onderzoek betreft de periode in het werk van Edward Schillebeeckx van na het Tweede Vaticaans concilie. Het moet de vraag beantwoorden hoe de theologische ontwikkelingen tijdens en na het concilie van invloed zijn geweest op visies op de politieke rol van de kerk. Daarbij gaat het zowel om een actualisering van Schillebeeckx’s ecclesiologie als om een bijdrage aan de hedendaagse politieke theologie.

Als promovendus doet u dan ook systematisch onderzoek naar de politieke theologie en ecclesiologie van Edward Schillebeeckx. U maakt een analyse van de theologische ontwikkelingen tijdens en na het concilie aangaande de verhouding tussen de kerk en wereld. Vervolgens kunt u de studie naar Schillebeeckx’s eigen politieke theologie plaaten binnen het kader van deze theologisch-historische ontwikkelingen. Daarna kunt u zijn politieke theologie, in samenhang met zijn visie op de maatschappelijke rol van de kerk, actualiseren door zijn theologie in discussie te brengen met de hedendaagse politieke theologie.

Uw onderzoek zal een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van het tweede deel van de biografie van Schillebeeckx, die in 2022 zal verschijnen. Dat deel zal gaan over zijn leven en werk na het Tweede Vaticaans Concilie, in de context van de kerkelijke en theologische ontwikkelingen van 1965 tot 2009.

Bron: nieuwwij en Radboud Universiteit

Achtergrond: Edward Schillebeeckx, 1914-2009

Achtergrond: Leerlingen van Edward