07 Juni 2018

Tabernakel in meervoud

Ga naar overzicht

Deel op:

Pater, waarom buigt u niet voor óns?’

‘Tijdens één van de vieringen in de dagkerk van Het Steiger te Rotterdam gebeurde het volgende. Na de viering had ik de gewoonte om te buigen in de richting van het Tabernakel in de grote kerk. Eén van de aanwezigen, een oude dame, vroeg me: “Pater, waarom buigt u in die richting?”

Ik antwoordde: “Ik buig in de richting van het tabernakel, waar het geconsacreerde heilig brood bewaard wordt voor een volgende viering en ook om personen die ziek zijn overdag de ziekencommunie te kunnen brengen”.

Toen zei ze: “Ik en ook de andere kerkgangers hebben net het heilig brood van Jezus ontvangen. Waarom buigt u niet voor ons?” Dat zette me aan het denken en voortaan boog ik ook naar hen, nadat de viering was afgelopen.

Na het zingen van het laatste lied heb ik vandaag in deze viering op Sacramentsdag uit eerbied samen met de twee misdienaars en de lector gebogen voor de leden van het koor, personen in de twee zijbeuken en in de grote kerkruimte. Wij allen waren gast aan tafel bij Jezus, die ons uitnodigt Hem te gedenken.’

Jan Laan o.p. bij het slot van de viering op sacramentsdag in het Dominicanenklooster in Zwolle, op 2 en 3 juni 2018. Lees hier zijn preek en klik hier voor de aankondiging van de tentoonstelling ‘Jan en Alleman’.