18 Juni 2018

Ook ik ben Zacheüs. Ook wij zijn Zacheüssen

Ga naar overzicht

Deel op:

eg je schroom af en kom zelf als gelovige zoeker uit de bladeren van je comfortzone tevoorschijn, en getuig van je geloof, hoop en liefde.

Er zijn veel meer goede en rechtvaardige mensen, vaak verscholen tussen de bladeren, ook bij de randfiguren in kerk en geloof in onze samenleving. Die een kerk vooral van binnen zien bij een uitvaart, of op vakantie in het buitenland. Ze geloven zeker dat er iets is, meer is tussen hemel en aarde. Ze hebben er ook een intuïtie voor, als het wezenlijke voorbijkomt in hun leven, en willen dat dan wel eens meemaken. Maar ze willen niet gezien wòrden, te voorschijn komen, kleur bekennen, laat staan zich bekeren. Ze houden afstand.

Aan ons de vraag of en hoe wij hen willen bereiken in onze roeping als verkondigers. Geeft het verhaal van Zacheüs ons daartoe aanwijzingen?

1. Het gaat in dit verhaal op allerlei lagen over de vraag hoe je kijkt. Dat de evangelietekst zelf al ruimte laat voor twee visies, is een van die lagen. Gaat het om bekering uit zonde of om te voorschijn roepen van wat verborgen is?

2. Halik pleit voor een begrijpende nabijheid bij mensen die afstand bewaren tot kerk en geloof, en tegelijk op zoek zijn naar meer. Kijk niet op hen neer, maar kijk omhoog zegt het verhaal! Daar tussen hemel en aarde, op boomhoogte a.h.w. kun je elkaar ontmoeten.

3. Nodig jezelf uit om in het huis en het leven van de zgn randfiguren te verblijven; wees bereid om je eigen huis van geloofszekerheden te verlaten.

4. Oefen je houding van spirituele armoede en openheid voor het vreemde en verborgene, omdat daarin het goddelijke mysterie schuil kan gaan. Bewaar de geest van de beginner.

Verbind waarheid, weg en leven zoals Jezus dat voorleefde. Meer vragen dan antwoorden, meer zoeken dan vinden, meer twijfel dan zekerheid.

5. Verbind waarheid, weg en leven zoals Jezus dat voorleefde. Meer vragen dan antwoorden, meer zoeken dan vinden, meer twijfel dan zekerheid.

6. Breng dichterbij wat voor de meesten veraf is geraakt. Niet door theorie, maar door verhalen, door het evangelie zelf te leven, door samen verbindende en verdiepende woorden en beelden te zoeken.

7. Leer leven met het mysterie dat God is, met zijn verborgenheid en afwezigheid, ervaren in tijden van crisis en lijden, dat niet als een probleem opgelost kan worden. God is niet makkelijk verkrijgbaar.

8. Leg je schroom af en kom zelf als gelovige zoeker uit de bladeren van je comfortzone tevoorschijn, en getuig van je geloof, hoop en liefde. Ook ik ben een Zacheüs. Ook wij zijn Zacheüssen.

*

Slot van de overweging van lekendominicaan Dorry de Beijer tijdens de viering bij de DLN-ontmoeting op 16 juni 2018. Lees hier de hele tekst, inclusief een gedicht van Kris van Gelaude o.p.: Preek Dorry de Beijer Zacheus 16 juni 2018