18 Juni 2018

Kapittel dominicanessen van Voorschoten

Ga naar overzicht

Deel op:

egin juni hielden de dominicanessen van Voorschoten hun vierjaarlijkse algemeen kapittel, de 28e sinds de oprichting. Zrs. Regina Plat en Liduina Groenewegen zijn herkozen als bestuurders, versterkt met zr. Pauline Haverkamp.

door Baptiste Tuin o.p.
In de week van drie tot en met negen juni 2018 hield de congregatie van de zusters dominicanessen van Voorschoten haar achtentwintigste algemeen kapittel, voorafgegaan door vier pittige prae-kapitulaire vergaderdagen.

Op zich is het niet zó bijzonder; kapittels komen regelmatig in de orde en de congregaties voor. Toch zijn het altijd weer bijzondere dagen in een bijzondere sfeer, zij het dan in ons geval in eigen huis en onder eigen dak. Het kapittel is traditie-getrouw geopend door de bisschop van Rotterdam en geïnspireerd en gekleurd door het thema Onze weg in gemeenschap, en wel in de dubbele betekenis van het materieel en het immaterieel beleid.

Dinsdag 5 juni hebben de kapitulanten haar nieuwe bestuur gekozen. Regina Plat o.p. is herkozen tot algemeen overste, Liduina Groenewegen o.p. is herkozen en Pauline Haverkamp o.p. is nieuw bestuurslid.

Vlnr: zrs. Pauline Haverkamp, Liduina Groenewegen, Regina Plat.

In het koorgebed hebben we ze het verhaal meegegeven uit Numeri 13: Druiven van het beloofde land.

Hoe kijken we tegen de komende vier jaar aan? Worden het rijpe druiven van onderling vertrouwen op weg naar de voltooiing? Of zijn we alleen maar bang voor de bedreigende reuzen op ons pad?

Vooralsnog zien we voldoende druiven in de grondwaarden van onze dominicaanse identiteit: gemeenschap, gebed en zending, en de voorwaarden daartoe, gebaseerd op een spiritualiteit van vertrouwen, toevertrouwen en voltooiing. Dat is neergelegd in de ‘Beleidslijnen kapittel 2018’.

In het leven van alledag zullen die identiteit en die voorwaarden beweging en kleur krijgen en soms zullen ze ‘donkerbruin’ concreet op ons afkomen. Maar niet voor niets heeft het kapittel aan het bestuur opdrachten meegegeven voor verdergaande samenwerking met pater René Dinklo, provinciaal van de dominicanen, met het oog op de toekomstige bestuurbaarheid en het actief betrekken van zo mogelijk alle zusters bij de consequenties van toekomstige huisvesting en leefbaarheid.

Uiteraard zullen er besluiten genomen moeten worden, samen met deskundige adviseurs en medewerkers en de nieuw gekozen beraadsgroep, zodat er te allen tijde een juist evenwicht blijft tussen immaterieel en materieel beleid.