In memoriam

Een dankbare herinnering aan Gijs Goes

n Voorschoten overleed op 17 juni 2018 dominicaan Gijs Goes (85). Hij was 64 jaar geprofest en 58 jaar priester. Bij zijn uitvaart op 22 juni in Nijmegen is dit in memoriam voorgelezen.

Gijs Goes omstreeks 2007

Op 30 maart 1933 werd Gijsbertus Cornelis Gerardus geboren in Amsterdam. Zijn vader was Gerard Goes, een hardwerkende slager, en zijn moeder Maria Jacoba van Wees. Hij had één jongere zus: Nel.

Via pater Van Kalmthout o.p., die verbonden was aan de Dominicuskerk te Amsterdam, ging hij naar het St. Dominicus College te Nijmegen, waar hij in 1952 zijn eindexamen behaalde. Na zijn noviciaat in Huissen legde hij op 18 september 1953 zijn tijdelijke professie af. Hij volgde het gebruikelijke opleidingstraject van filosofie in Zwolle en theologie in Nijmegen.

Op 25 juli 1958 werd hij tot diaken gewijd en precies een jaar later tot priester. Nadat hij twee jaar logica gedoceerd had in Zwolle studeerde hij van 1962- 1964 dogmatiek aan de universiteit van Nijmegen. Hij sloot dit af met een doctoraal examen. Hij was toen tevens socius van de novicenmeester te Huissen.

Daarna verhuisde hij naar het convent in Venlo, omdat hij een benoeming had gekregen als godsdienstleraar aan de sociale academie te Sittard. Eind 1968 werd hij gevraagd naar Rotterdam te gaan om de Open Spreekkamer te bemensen in het convent van Het Steiger. Het was een soort Open Deur-werk dat de hele dag doorliep, het bestond vooral uit ‘luisteren en mensen een beetje de weg te laten vinden’, zoals hij dat zelf formuleerde. Dit werk lag hem bijzonder goed.

Toen Bert Robben co-provinciaal werd, viel een pastoorsplek open in Schiedam. Gijs werd hiervoor gepolst en zo werd hij pastoor van de parochie van St. Jan de Doper te Schiedam. Dit was hij van 1969 tot 1983, tot zijn 50e. Uiteindelijk bleef hij alleen achter in de pastorie, maar hij voelde zich nooit een ‘echte pastoor’. Op de parochianen was hij zeer betrokken en op hun beurt waardeerden de parochianen Gijs zeer.

Gijs Goes als ziekenpastor in het AMC (1992).

Na een gesprek met provinciaal Piet Struik kreeg hij de mogelijkheid om te verhuizen naar de communiteit aan de Vechtstraat in Amsterdam, met als doel een baan te vinden als geestelijk verzorger in een ziekenhuis. Na een aantal kleine aanstellingen in diverse ziekenhuizen werd hij uiteindelijk voltijds geestelijk verzorger in het AMC. Dit werd de mooiste tijd van zijn leven. In zijn visie oefent een pastor zich erin, te luisteren naar wat achter de woorden van mensen echt gezegd wordt. Gijs heeft hierin veel betekend voor een groot aantal mensen.

Op zijn 65ste ging hij met pensioen, maar hij bleef tot zijn 70ste als vrijwilliger werkzaam als geestelijk verzorger in het AMC, ook al was hij in 1999 gekozen tot prior van het convent in Huissen. Hij worstelde met deze rol en gaf na één termijn aan niet meer herkiesbaar te zijn. Gijs ging toen wonen in de communiteit aan de Kronenburgersingel te Nijmegen.

Halverwege 2005 werd hij co-provinciaal van provinciaal Ben Vocking. Dit bleef bij één termijn, omdat zijn gezondheid hem in de steek liet. Toch beschouwde hij zijn periode als co-provinciaal als een prettige periode, mede omdat hij goed met Ben kon samenwerken. Hij was toen ook de gewaardeerde promotor van de dominicaanse lekengemeenschap. En ging bovendien geregeld voor in het Oecumenisch Citypastoraat.

Samen met Jan Bouman o.p. in 2013.

In 2011 was Gijs genoodzaakt te kiezen voor een leefomgeving met meer zorg. Hij koos ervoor om te wonen bij de dominicanessen te Voorschoten. Langzaamaan verslechterde zijn gezondheid. Hij trok zich meer terug en werd moeilijker benaderbaar. Op woensdag 25 april 2018 heeft hij de ziekenzalving ontvangen en op zondagochtend 17 juni is hij rustig ingeslapen.

Met Gijs is een bescheiden en hartelijke medebroeder heengegaan, die vooral luisterend aanwezig was en om mensen bewogen.

De eucharistie bij zijn uitvaart hebben we gevierd in de St. Dominicuskerk te Nijmegen op vrijdag 22 juni 2018, waarna hij begraven is op het kerkhof van de dominicanen aan de Willem Schiffstraat

De dominicanen en zijn familie zijn u dankbaar voor alle zorg en aandacht aan hem gegeven tijdens zijn leven en bij zijn afscheid.

Lees hier een interview met Gijs: ‘Ik was niet een echte pastoor’ (2014)

De Dominicaanse Lekengemeenschap laat in een condoleance weten:

‘Het overlijden van Gijs Goes heeft veel leden van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland geraakt. Van 2005 tot 2009 was hij promotor van onze gemeenschap. Wij hebben hem in die rol leren kennen als een zachtaardig en bescheiden mens.

Hoewel het bestuurswerk hem niet licht viel, was hij zeer betrokken op onze gemeenschap en kwam hij graag naar onze bijeenkomsten. Wij hebben zijn warme aandacht voor onze gemeenschap als geheel en voor ieder van ons mogen ervaren. Hij straalde grote zorgzaamheid voor mensen uit. We hebben hem zo leren kennen als een pastor in hart en nieren en blijven hem in grote waardering en dankbaarheid gedenken.’