26 Juni 2018

Boek voor en over Kees Brakkee

Ga naar overzicht

Deel op:

ominicaan Kees Brakkee werd in 2017 90 jaar. Om hem te bedanken voor al zijn werk beloofde de gemeenschap van de Dominicanenkerk Zwolle hem een boek, dat nu is verschenen. Het bevat een selectie van zijn eigen artikelen en een bonte verzameling vriendenteksten: 'Met het oog op Kees’.

Uit het voorwoord:

‘Iedereen kent deze kleine, grote man. We ontmoeten hem als de predikbroeder Kees, als de man die in de kerk op zijn eigen stoel de diensten bijwoont, als de historicus van de orde van de dominicanen, als de man die veel over de historie van kerk en klooster geschreven heeft en nog steeds schrijft in het blad van de parochie: Het Presenteerblad. Mensen kennen Kees ook als de auteur van het boek Met het oog op de ramen. Hij verzorgt daarnaast de tekst over de ‘jakobijnen van de eerste verdieping’ in elke aflevering van de Kloosterkrant.

In dit boek komen veel mensen aan het woord. In de inleiding legt Jan Groot (pastor en parochiaan) uit wat Kees allemaal voor de parochie heeft gedaan. Hij stelt Kees voor als kritisch historicus, als boeiend verteller (bijv. in toerustingcursussen) en als een begaafd schrijver (o.a. van meer dan 100 artikelen voor het Presenteerblad).

Daarna komt natuurlijk Kees zelf aan het woord. Een selectie van zijn Presenteerbladpublicaties is te lezen in deel 1 van het boek: de Verhalen van een Prediker. Veel mensen wilden ook Kees zelf in het zonnetje zetten. In deel 2 Kijk op Kees schrijven zij over hun ervaringen met Kees.

Een aantal mensen heeft samengewerkt om dit boek mogelijk te maken. Het initiatief kwam van Jan Laan. Redactie: Marja Kruithof, Sieneke Spiegel, Ludo Hendrickx en Anton Eikelboom. Sieneke Spiegel heeft er als vormgever een echt boek van gemaakt.’

Het boek ‘Met het oog op Kees, verhalen van een prediker’ is in de kerkwinkel van het Dominicanenklooster Zwolle te koop voor € 10,-

U kunt ook via de mail bestellen. Stuur een mail met uw adresgegevens naar marjakruithof@kloosterzwolle.nl onder vermelding van BOEK KEES BRAKKEE. Na overmaking van € 14,15 (inclusief verzendkosten) op rekening NL87 INGB 000 723 6109 t.n.v. Stichting Dominicanenklooster Zwolle zal het boek u worden toegezonden.

*

Op deze website verscheen van de hand van Kees Brakkee onder meer:
Een geschiedenis van de Orde
Dominicaanse spiritualiteit

kees brakkee jan laan boekpresentatie juni 2018

Kees Brakkee met naast zich Jan Laan, bij de feestelijke aanbieding van de bundel op 22 juni 2018.