01 Mei 2018

TGL over de islam: vreemd en vertrouwd

Ga naar overzicht

Deel op:

an de Islam, kunnen moslims een normaal onderdeel uitmaken van de Westerse samenleving of niet? In dit nieuwe nummer van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift TGL worden verschillende antwoorden op die vraag gegeven.

Door velen, onder wie waarschijnlijk ook TGL-lezers, wordt ‘de’ Islam als een heikel thema ervaren, zeker sinds 11 september 2001 en de aanslagen nadien van moslimextremisten, zowel in islamitische landen als in het Westen. Kan de Islam, kunnen moslims een normaal onderdeel uitmaken van de Westerse samenleving of niet?

In dit nummer worden verschillende antwoorden op die vraag gegeven. Allereerst wordt aandacht gevraagd voor het feit dat een volwaardige en gelijkwaardige sociale, economische en culturele participatie van moslims in de Westerse samenleving hun geloof een vanzelfsprekend geaccepteerd onderdeel daarvan zal maken.

Wanneer aan discriminatie van moslims in onze streken een eind komt, zal ook hun geloof niet meer als vreemd worden ervaren. Aan de andere kant wordt gewezen op het feit dat de Islam als religie in de loop der eeuwen in toenemende mate wettisch is geworden en dat dit de integratie van moslims in het Westen bemoeilijkt. Aan deze ontwikkeling heeft ook het Westen zelf debet. Immers het moderne islamitisch wetticisme en salafisme is mede een reactie op Westers kolonialisme en superioriteitsgevoel.

 

tgl-2-2018

Belangrijk is het om in gesprek met moslims en de Islam door te dringen tot de diepe religieuze laag die je tegenkomt in bijv. de soefitraditie en de moslim-volksdevotie. Soms lukt het om in de onderlinge communicatie tussen moslims en christenen dit diepe niveau te bereiken. In dit nummer staan indrukwekkende getuigenissen van een moslim en een christen die bij alle pijn en geweld in de religieuze ander Gods liefde herkennen.

Mooie beschouwingen kunnen niet het alledaagse probleem van radicalisering en extremisme onder jonge moslims verhelen. Maar dit nummer wijst erop dat ook met hen een gesprek mogelijk is, ja zelfs deradicalisering, als je tenminste bereid bent om in te gaan op hun beweringen, hun houding en hun emoties.

Want dat is het waar het op aankomt: het gesprek met de ander. En wel op die manier dat de angst voor de ander minder wordt. Waar dat gebeurt, kan een schat te voorschijn komen, bijvoorbeeld die van de Islam.

Klik hier voor bestellingen en abonnementen.