Kopstukken

Moeder Henri-Dominique Berthier (1822-1907)

og geen 2,5 jaar na de stichting van de dominicanessen van Bethanië stierf pater Lataste al, slechts 36 jaar oud. Moeder Henri-Dominique Berthier bouwde de congregatie van ex-delinquente vrouwen op en uit.

Frankrijk, 8 mei 1866: zuster Henri-Dominique ontmoet voor het eerst pater Jean Joseph Lataste. Ze had over de jonge dominicaan en zijn Huis van Bethanië gehoord en was gefascineerd door dit nieuwe idee: een religieus huis voor vrouwen die uit de gevangenis komen.

Eigenlijk hoorde ze al 23 jaar bij de zusters van de Opoffering van Maria, waar ze verschillende leidende functies had bekleed. Maar nu had ze de jaarlijkse geloften niet hernieuwd en werd ze dominicanes. Hoewel ze al bijna 44 jaar oud is, laat ze alles achter zich om in Bethanië opnieuw te beginnen.

Nu ze de stichter van de nieuwe gemeenschap leert kennen, verzekert ze hem, hoe sterk de dienst aan ex-gevangenen tegemoetkomt aan haar verlangen en dat ze alles voor deze arme vrouwen wil doen.

Het begint dus met een misverstand. Lataste vertelt haar dat hij geen huis begon om ontslagen gevangenen op te vangen, maar een klooster waarin ze volledig medezusters kunnen worden – samen met vrouwen van onbesproken levenswandel. Na een passende tijd van invoering zal er geen verschil meer zijn.

In 41 jaren zou Moeder Henri-Dominique 363 vrouwen opnemen die uit de gevangenis komen.

Zr. Henri-Dominique is ontsteld, maar hij legt zijn idee zo vol vuur uit, dat ze na een tijdje van weifelen bereid is om het huis van Bethanië te bezoeken en met bewoonsters te spreken. ‘Maar het huis bestaat nog niet’, zegt Lataste. ‘Ik hoopte dat wij het samen konden stichten!’

De zuster is verbijsterd en wil afscheid nemen. Maar dan verzoekt Lataste haar om nog drie dagen te blijven en te mediteren over deze scène: Jezus aan het kruis, tussen twee criminelen; onder het kruis Maria, zijn Moeder en Maria Magdalena, die volgens de theologische opvattingen van de 19de eeuw een zondares was, die Jezus alle zonden had vergeven en die Hem daarna navolgde.

De vraag, die zr. Henri-Dominique zich bij de meditatie moet stellen, oppert Lataste, is: wie van deze beide vrouwen heeft Jezus meer liefgehad? Na drie dagen staat haar besluit vast: Bethanië zal er komen, precies zoals père Lataste het zich had voorgesteld.

Op 9 augustus 1866 kopen de twee een oud herenhuis in Frasne, dicht bij Besançon. Op 14 augustus gaan zr. Henri-Dominique, een andere zuster en twee postulanten er wonen.

Nog geen 2,5 jaar na de stichting, op 10 maart 1869, sterft pater Lataste op de leeftijd van 36 jaar. Moeder Henri-Dominique zet het werk voort en in 41 jaren zou ze 363 vrouwen opnemen die uit de gevangenis komen.

Op 27 februari 1907 overlijdt ze, 85 jaar oud. Tot het laatst spant ze zich in voor de geest van Bethanië. Haar laatste vermaning: ‘Houdt van de zielen die God jullie stuurt, verdraag hun fouten. Maar ik smeek je: houdt van hen om Godswil, niet vanwege jullie zelf.’

door Zr. Barbara, BGL-Refrath (D)

Ontleend aan de Blikwisseling, blad van de Dominicanessen van Bethanië

Op de grafsteen van moeder Henri-Dominique Berthier staat ‘ab infantia crevit cum illa miseratio’ – van haar kindertijd af groeide met haar het erbarmen.

Achtergrond: dominicanessen van Bethanië