03 Mei 2018

Dominicuslezing Rotterdam door Marc Desmet s.j.

Ga naar overzicht

Deel op:

p zaterdagmiddag 2 juni houdt de Vlaamse hoogleraar en jezuïet Marc Desmet de jaarlijkse Dominicuslezing van de dominicanen in de Rijnmond. Titel: Euthanasie, ethiek van het ongeoorloofde in christelijke termen.

Euthanasie is een bijzonder actueel thema, in het bijzonder in België en Nederland. Standpunten en opinies circuleren en wisselen voortdurend. Liberale strekkingen wensen elk menselijk lijden of de gevolgen van het verouderingsproces uit te bannen uit schrik voor de fysieke en psychologische impact.

Marc Desmet s.j.

Sommigen verkondigen een afdwingbaar ‘recht op waardig sterven’. Vanuit andere landen en andere culturen volgt men dit debat met enige verbazing. Academici trachten emotionele stellingen te ontladen en rationele argumenten naar voren te schuiven. Religieuze leiders pleiten voor een evenwicht tussen de waarde van het menselijk leven als goddelijk geschenk enerzijds, en de waarde van verlichting, ondersteuning en comfort op menselijk en medisch vlak, die door de wetenschap wordt aangereikt, anderzijds. Politici trachten stem te geven aan deze levende opinies en schuiven wetgevende voorstellen naar voren die hierop inspelen

In deze lezing wordt een meer theoretische basis aangereikt voor een debat dat vaak door emotionele argumenten wordt overstemd. De menselijke waardigheid staat op het spel.

Marc Desmet SJ (Roeselare, 1956) is arts en jezuïet. Hij studeerde eerst geneeskunde, werkte twee jaar als arts alvorens acht jaar jezuïetenopleiding te volgen. Na zijn priesterwijding eind 1992 ging hij werken als arts palliatieve zorg in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt.

Hier is hij getuige van het levenseinde. Hij heeft een blik vanuit de dagelijkse begeleiding van lijden, maar ook het breder perspectief vanuit zijn jezuïetenvorming. Vanuit zijn werk als arts denkt hij na over vooral spirituele en ethische aspecten van het leven in onze maatschappij.

Dit heeft geleid tot artikelen, boeken en het geven van wekelijkse spreekbeurten en vormingen in Vlaanderen, maar ook soms daarbuiten (Nederland, Parijs, Wallonië).

Onder begeleiding vanJan van Duijnhoven o.p. en Yvon Westhuis o.p.

Graag aanmelden vóór 26 mei 2018 bij: Jan van Duijnhoven, jvduijnhoven@kpnmail.nl

Waar: Citykerk Het Steiger, Ingang:1e Nieuwstraathof 2, Rotterdam.

Wanneer: Zaterdag 2 juni 2018

Tijd: 15.30 – 17.30 uur.

Kosten: €7.00