29 Mei 2018

Definieer God

Ga naar overzicht

Deel op:

Zoals in deze videoclip naar God gekeken wordt – zo is het dat ik geloof.’ Dat zei een jonge vader, ooit lid van de tienergroep die lekendominicaan Karin Bornhijm begeleidde. Een kleine studie naar de taal van een videoclip en van Psalm 8.

door Karin Bornhijm o.p.

Toen ik dat hoorde bekeek ik natuurlijk de videoclip: met grote nieuwsgierigheid naar de geloofswereld van deze jonge mens.

De video begint met de tekst: Definieer god. Het idee dat de waarheid over God vastgelegd kan zijn in enig menselijk systeem, in enige geloofsbelijdenis van mensen…

De zin wordt opgelaten zodat het een retorische vraag wordt: is God te vangen in een menselijk systeem? ‘Nee natuurlijk!’, roept een stem in mijn binnenste. Maar ik bedenk: het is wel een relevante vraag, die iedere generatie steeds opnieuw zou moeten stellen. Het stimuleert om na te blijven denken over God en over hoe we samen steeds op zoek kunnen zijn naar God.

Door het oog van een kind laat de clip de imponerende, overweldigende natuur zien in werkelijk prachtige beelden! Het staat in schril contrast met iedere vierkante centimeter, die we in Nederland hebben toebedeeld aan een bestemmingsplan. Maar ook hier in ons kikkerland hebben we het over dezelfde schepping, al vergeten we dat wel eens. Een schepping met een enorme groeikracht en potentie.

De beelden van de clip beginnen met een associatie op de oerknal, het uitdijende heelal.

… Heer, onze God,
hoe vol macht is uw naam
wijd en zijd op de aarde;
(Psalm 8:1)

Met het zweven van adelaars boven gebergte en de natuur ontploft.

… gelijk Gij uw majesteit doet verschijnen
hoog aan de hemel…
(Psalm 8:2)

Dan schakelt het beeld terug het kind zélf, het oog sluit zich en de beelden laten het kind zien, zoals een kind dagelijks kind kan zijn: de wereld ontdekkend, een hondje liefdevol aaiend, spelend, muziek makend. Het roept bij mij de vraag op: zou ieder mensenkind de herinnering aan en de blauwdruk van de schepping in zich.

… uit de mond der kleinen,
de kreet van het kind
uw vermogen bevestigt…
(Psalm 8:3)

Nogmaals klinkt die prangende vraag, maar nu met een antwoord: ‘Het idee dat de waarheid over God gebonden kan zijn in een menselijk systeem door een menselijke geloofsbelijdenis of menselijk boek is bijna onvoorstelbaar’.

… wat is de mens dat Gij aan hem denk,
het mensenkind dat Gij naar hem omziet?
(Psalm 8:5, Hebreeën 2.6-8)

Beelden van een stad, vol hoge gebouwen, verkeer en mensen; groot in contrast met de beelden van de schepping. En boven die stad de vlucht van een adelaar; vrij als een vogel.

… <de mens> die Gij heerser maakt
over het werk uwer handen.
Want alles hebt Gij aan zijn voeten gelegd…
(Psalm 8:7)

Beelden die worden gevolgd door mensen die zorgen voor elkaar, die elkaar liefhebben en het leven doorgeven. Mooi maar ook kwetsbaar. De clip nodigt mij als kijker uit om deel te worden en mijn plek van kwetsbaarheid in te nemen. ‘Wees niet bevreesd en weet dat God van ieder mens houdt, wat er ook gebeurt. Omdat God liefde is’: dat is de boodschap die de Psyko Punkz in deze videoclip.

… Wij hebben Gods liefde, die in ons is,
leren kennen en vertrouwen daarop.

God is liefde.
Wie in de liefde blijft,

blijft in God,
en God blijft in hem.
(1 Johannes 4:16)

De waarheid over God zit niet in een boek of menselijk systeem. De waarheid over God is ook niet om te bezitten maar om ontdekt te worden. Mooi dat ik zoveel jaren later met mijn oud-tiener onverwachts weer op ontdekkingstocht mocht. De echo in mijn binnenste van alle Bijbelteksten is niet een poging om God te vangen in een (menselijk) systeem, maar de teksten laten de boodschap, die de clip brengt, echoën.

Karin Bornhijm o.p.

*

Lees hier Psalm 8 (Willibrordvertaling)

Define God – Psyko Punkz

The idea that the truth of God can be bound in any human system. By any human creed

Be fearless

The idea that the truth of God can be bound in any human system. By any human creed. By any human book. Is almost beyond imagination.

God is not a Christian, Jew, Muslim, Hindi or Buddhist. All of those are human systems. Which human beings have created to walk into the mystery of God.

Become part of the menace. Be fearless. And know that God loves us all, no matter what.

God is love.
Be fearless.
God is love.