28 Mei 2018

Brug tussen kerk en lhbt-gemeenschap

Ga naar overzicht

Deel op:

e Amerikaanse jezuïet James Martin publiceerde vorig jaar een boeiend boek, dat dit jaar in het Nederlands vertaald werd als 'Een brug bouwen. Hoe de katholieke kerk en de lhbt-gemeenschap kunnen bouwen aan een relatie van respect, begrip en fijngevoeligheid’. Theo Koster o.p. las het.

Op de dag na de schietpartij in Orlando, plaatste James Martin S.J. een video op Facebook waarin hij opriep tot solidariteit met onze LHBT-broers en -zussen. ‘De grootste massa-schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis vond plaats in een homoclub en de LHBT-gemeenschap is zwaar getroffen,’ begon hij. Vervolgens smeekte hij zijn mede-katholieken – en mensen overal – om ‘niet alleen te staan voor de inwoners van Orlando maar ook voor hun LHBT-broeders en -zusters. Een oproep tot tolerantie, acceptatie en ondersteuning en een herinnering aan Jezus’ boodschap.

Het boekje laat zich snel lezen. Het geeft geen voorlichting over kerkelijke opvattingen over mensen die lesbisch, homo, biseksueel of transgender zijn, noch hoe deze mensen naar de kerk kijken. Het bouwt een brug en daagt de kerk uit in contact te treden met lhbt’ers, hen te leren kennen en niet achter de eigen vooroordelen verborgen te blijven en vandaar te blijven oordelen en veroordelen.

Vooral de institutionele kerk heeft lhbt’ers beschadigd. Het wordt tijd hen te leren kennen met respect, begrip en fijngevoeligheid. Van lhbt’ers wordt gevraagd van hun kant de brug op te gaan naar de institutionele kerk, ook als zij zijn beschadigd door deze kerk.

Heel helder maakt Martin dat het grootste kwaad is aangericht door de kerk, maar we het niet moeten laten bij deze constatering. Het boek eindigt met een groot aantal Bijbelverhalen, allemaal voorzien van fijngevoelige, maar heel persoonlijke vragen. Dit gedeelte helpt je als persoon om eigen (voor)oordelen op het spoor te komen, en elk verhaal met de vragen biedt een uitstekend uitgangspunt voor een groepsgesprek tussen kerkmensen onderling, de lhbt-gemeenschap onderling voor zover zij kerkelijk zijn, en met name een combinatie van beide groepen. Het deed mij goed een bisschop hier in Nederland vorig jaar al lovend over de inhoud van dit boek te horen praten.

Theo Koster
dominicaan en woordvoerder van het werkverband van katholieke homopastores

James Martin s.j. is actief op Facebook