19 April 2018

Welmoed Vlieger geeft Eckhartlezing

Ga naar overzicht

Deel op:

Het waarom van de vrijheid’ is de titel van de Eckhartlezing die filosofe en Trouw-columniste Welmoed Vlieger verzorgt op 24 mei, bij het Albertinumgenootschap in Nijmegen.

Over onze individuele vrijheid hebben we op het eerste gezicht weinig te klagen. Vrijheidsrechten zijn in onze moderne samenleving essentieel en maken het mogelijk het leven geheel naar eigen inzicht vorm te geven. Tegelijk lijken we voorbij te gaan aan de vraag wat nu precies de inhoudelijke rechtvaardiging is voor die zo felbegeerde vrijheid.

Wat zijn de dieperliggende bronnen waaruit we deze hoge waarde putten? En kunnen wij mensen de vrijheid eigenlijk wel aan?

Aan de hand van het gedachtegoed van Dostojewski en Meister Eckhart zal tijdens de lezing een nieuw en ander perspectief op het vrijheidsbegrip naar voren worden gebracht waarin ‘ontvankelijkheid’ de sleutel is.

Welmoed Vlieger (1976) heeft Wetenschap van Godsdienst & Levensbeschouwing en daarna Wijsbegeerte gestudeerd. Zij specialiseerde zich tijdens haar studies in het gedachtegoed van Meister Eckhart. Momenteel werkt zij aan een promotieonderzoek over innerlijkheid en politiek aan de VU. Zij is daarnaast freelance spreker / publicist en columnist voor dagblad Trouw.

De Eckhartlezing wordt georganiseerd door het Albertinumgenootschap in samenwerking met de Effata-parochiegemeenschap Nijmegen.

Algemene informatie

– De lezing wordt op donderdag 24 mei 2018 gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.

– De lezing begint om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

– De entree bedraagt 10 euro.

– Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v. Albertinumgenootschap Nijmegen (ANBI).

Albertinumgenootschap

Voorzitter: Dr. Paul Juffermans
Website: www.albertinumgenootschap.nl
Mail: info@albertinumgenootschap.nl

Folders en informatie

Fons Fisscher, Kloosterstraat 1A
6581 XW Malden, 024-3581963
e-mail: a.fisscher@xs4all.nl

Ans Metz, Prof. v. d. Heijdenstraat 36
6524 PX Nijmegen, 024-3228285
e-mail: AHMMetz1941@kpnmail.nl