30 April 2018

Tussen zen en de rozenkrans

Ga naar overzicht

Deel op:

nlangs overleed zijn vrouw. Hoewel het boeddhisme een prominente plaats in hun leven inneemt, bad zij op haar sterfbed het liefst de rozenkrans met hem. Een indringend gesprek met prof. André van der Braak in de Verwondering.

André van der Braak is hoogleraar boeddhistische filosofie aan de Vu en was jarenlang staflid van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Hij is bovendien kenner van het denken van de middeleeuwse dominicaan en mysticus Meister Eckhart.

In de Verwondering loopt hij in gesprek met Annemiek Schrijver zijn leven langs: zijn katholieke jeugd, de zoektocht naar het oosten, de teleurstelling en de kennismaking met zenmeditatie. ‘Alles is genade’, zei zijn zenleraar Ton Lathouwers.

‘En zo ben ik weer gaan zitten en het weesgegroet gaan bidden’, zegt Van der Braak, en bidt het voor. ‘Ik kan me zo openstellen en roepen om hulp.’

Klik hieronder voor de uitzending.

Zie ook: ‘Dominicanen moeten hun Eckhart terugclaimen