05 April 2018

Jaarverslag DSTS nu te lezen

Ga naar overzicht

Deel op:

et jaar 2017 stond voor het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving in het teken van transities. Zo werd nieuwwij.nl overgedragen aan een zelfstandige stichting, werd een onderzoeksperiode afgerond, kwam de glossy MIX! uit en overleed grondlegger André Lascaris OP.

Het multimediale platform Nieuwwij.nl, dat in de afgelopen acht jaar deel uitmaakte van het DSTS, werd na een zorgvuldig voorbereide overgangsperiode op 1 januari 2017 overgedragen aan Stichting Nieuw Wij.

Het in het verleden uitsluitend door fondsen gefinancierde project gaat verder als een startende sociale onderneming met bijpassend verdienmodel. Nieuwwij.nl is uitgegroeid tot een toonaangevend online en offline project op het gebied van (inter)religieuze en culturele diversiteit in Nederland.

Daarnaast was er in 2017 een overgang van inhoudelijke aard. Voor de zomer werd het DSTS-onderzoeksprogramma ‘Meervoudige religieuze binding als toekomstperspectief voor religie in Nederland?’ afgerond.

Via de Edward Schillebeeckxleerstoel werd dit vier jaar durende onderzoek uitgevoerd in nauwe samenwerking met het onderzoek naar multiple religious belonging (mrb) op de Vrije Universiteit.

De eenmalige glossy MiX werd uitgegeven door Amsterdam University Press.

De presentatie van de glossy MiX eind mei in De Nieuwe Liefde markeerde de afsluiting van het DSTS-onderzoek naar multireligiositeit: het combineren van elementen uit verschillende levensbeschouwelijke tradities.

Naast interviews met en columns van mrb’ers zijn in MiX ook de resultaten te vinden van het DSTS- en het NWO-onderzoek, toegankelijk gemaakt voor een breed publiek dat in zingeving is geïnteresseerd.

Het goede leven voor allen.

Het nieuwe DSTS-onderzoeksprogramma richt zich op het goede leven voor allen vanuit dominicaans en transreligieus perspectief. In het najaar werd hiervoor een nieuwe DSTS-onderzoeker geworven. Er werd ook samenwerking gezocht met het onderzoekscentrum van de Duitse dominicanen, het Institut Marie-Dominique Chenu te Berlijn.

Dr. Ellen van Stichel

Op 1 november verwelkomde het DSTS de Belgische theoloog dr. Ellen Van Stichel als nieuwe onderzoeker. Inmiddels was ook de opzet voor het eerste boekproject klaar, waaraan in 2018 met dominicanen uit heel Europa zal worden gewerkt.

Er waren in het afgelopen jaar ook maatschappelijke activiteiten die aandacht en tijd vroegen. De afsluitende module van het European Project of Interreligious Learning (EPIL) vond in het najaar plaats in het dominicanenklooster in Huissen. EPIL is een uitzonderlijk dialoogproject tussen moslima’s en christelijke vrouwen uit Bosnië- Herzegovina, Oostenrijk, Turkije en Nederland.

Eveneens in het najaar werd het KNR-boek De prijs van vrede gepresenteerd. Het kwam tot stand onder redactie van de directeuren van het DSTS en het Instituut voor Oosters Christendom (IVOC).

Uiteraard horen bij het runnen van een centrum ook organisatorische werkzaamheden. Een nieuwe website werd gebouwd, een nieuw DSTS-logo ontworpen en samen met het bestuur werd gewerkt aan een toekomstvisie voor het DSTS.

André Lascaris o.p.

In juli werd het DSTS getroffen door het plotselinge overlijden van zijn grondlegger en staflid, dr. André Lascaris o.p.. Ook al belemmerde de ziekte van Parkinson al jaren zijn functioneren, met een ongelofelijk doorzettingsvermogen bleef hij tot aan zijn dood begaan met en betrokken bij het reilen en zeilen van ‘zijn’ DSTS.

Moge zijn theologische erfenis, het beoefenen van een voor mensen en voor de samenleving relevante theologie, het DSTS tot zegen zijn.