04 Maart 2018

Thuis zijn in het onbekende

Ga naar overzicht

Deel op:

heoloog Thijs Caspers (1980) schreef een bijzonder en fraai uitgegeven essayboek als een 'lofdicht op de kunst van het verdwalen’. Dezer dagen vertrekt hij voor een zwerfreis van een maand of negen door Europa. Hij zal voor deze site ook verslag doen.

Het net verschenen boek Thuis zijn in het onbekende (Berne Media) heeft allerlei dominicaanse trekken. Niet zo gek, want auteur Thijs Caspers was niet alleen een tijdlang aangesloten bij de lekendominicanen, hij was tot voor kort ook bestuurder van het Dominicaans Platform Nederland en lid van de begeleidende communicatiecommissie van deze website.

Overal in de essays lees je dat hij geïnspireerd is door zusters en broeders van allerlei tijden. Zij kleuren zijn denken, zijn taal, zelfs zijn interesse naar het zwerven.

In de dominicaanse traditie heet dat laatste itinerantie: de bereidheid te gaan waar je gezonden wordt of waar je nodig bent.

Voor Thijs en zijn vriendin Barbara de Lange is dat in deze fase van hun leven: het avontuur aangaan om afstand te doen van een vaste plek en een overvloed aan spullen, om in een klein Volkswagenbusje te gaan reizen.

Het is niet het eerste avontuur dat Thijs aangaat. Afgelopen zomer wandelde hij bijvoorbeeld een paar weken door het uitgestrekte en lege noorden van Schotland, vanuit een verlangen om achter de computer vandaan te komen en weer een belichaamde, geaarde denker te worden.

Het verslag daarvan is een van de mooiste stukken uit het boek. Onderkoeld opgeschreven en met een bemoedigende uitkomst: een geaarde denker denkt minder.

Het boek Thuis zijn in het onbekende is een pleidooi voor het onbekende, het chaotische, het ongeordende. Dit is tegendraads, want onze samenleving zet voortdurend in op het tegenovergestelde: op structuren en regels die iedere vorm van onzekerheid trachten uit te sluiten.

Maar wat als we het onbekende niet tot vijand verklaren en durven te gaan staan in onzekerheid die ons omringt? Is een dergelijke houding niet veel vruchtbaarder in een maatschappij die alsmaar complexer en ondoorzichtiger wordt?

Anders dan misschien gedacht reikt de christelijke traditie in deze zoektocht verrassende en actuele perspectieven aan. Deze traditie vormt, samen met tal van beschouwingen op de ons omringende natuur, een belangrijke bron om op een nieuwe manier van kijken naar de Nederlandse samenleving. Creativiteit, improvisatie, veerkracht en spontaniteit zijn daarbij belangrijke richtingwijzers in de vijf essays die dit boek omvat.

Thijs en Barbara zijn voorzien van een aanbevelingsbrief van de Nederlandse dominicanen, in verschillende talen. Thijs zal voor deze website onregelmatig verslag doen van dominicaanse vindplaatsen of inzichten.

We wensen hen goede reis!

Thijs Caspers boekpresentatie 2 maart 2018-2

Thijs Caspers tijdens de boekpresentatie op 2 maart in Tilburg.

Thijs Caspers boekpresentatie 2 maart 2018

Thijs en Barbara kregen na de boekpresentatie van vrienden en collega's uit handen van Erik Borgman een piepklein Mariabeeldje mee, dat nog nét bij de minimale bagage past.