24 Maart 2018

Studiedag: Hoop in een verdeelde wereld

Ga naar overzicht

Deel op:

e jaarlijkse studiedag van de dominicaanse geledingen in Nederland is op zaterdag 7 april 2018, Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, Nijmegen. 

De economie zit weer in de lift, degenen die het moeilijk hadden in de afgelopen jaren, kunnen weer op adem komen, zo lijkt het. Maar schijn bedriegt.

Onze samenleving kent verschillende sociale tweedelingen, die eerder toe- dan afnemen. Velen zitten in de marge van de maatschappij. De kloof tussen hoger- en lageropgeleiden en tussen flexwerkers en mensen met een vaste baan, wordt steeds breder.

Interieur van de Dominicuskerk Nijmegen.

De middenklasse wordt zwakker. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van schuldhulpverlening en de voedselbank. En dan hebben we het nog niet over de asielzoekers en migranten. Deze ontwikkelingen staan niet los van de economie en politiek, landelijk en wereldwijd, in de afgelopen decennia.

Terwijl het algemeen welzijn onder druk staat, spint het populisme hier garen bij door schijnoplossingen te bieden en zondebokken aan te wijzen, zoals de buitenlanders, de moslims, de elite, Brussel, etc. Daardoor worden er zij-wij tegenstellingen gecreëerd die niets oplossen.

Taak is het voor de politiek, maar ook voor de kerken, vele plaatselijke organisaties én voor dominicaanse mensen om, voorbij vijandbeelden de echte sociale tegenstellingen bloot te leggen en het algemeen welzijn, landelijk en lokaal, in het vizier te krijgen. Wat is waar, wat is onwaar in dezen, wat goed, wat slecht?!

Niet minder belangrijk: wat kunnen wij zelf doen in onze omgeving, in onze stad, ons dorp, onze parochie en religieuze gemeenschap? Om ons op deze dingen te richten en zelf de moed erin te houden, kunnen we het niet stellen zonder de deugd van de hoop!

Op deze studiedag willen we samen over deze zaken nadenken en met elkaar spreken. Deze studiedag – intussen een traditie op zaterdag voor beloken Pasen – wordt dit keer door de broeders georganiseerd, samen met de andere dominicaanse geledingen en met mensen van de Effataparochie in Nijmegen (locatie Dominicuskerk).

Programma

10.30 uur: binnenkomst en koffie

11.00 uur: welkom

11.05 uur: Inleiding Leo Oosterveen o.p.: Hoop op een humane samenleving in een verdeelde wereld

11.45 uur: Inleiding Paul Oosterhoff (diaconaal predikant te Nijmegen en voorzitter Huis van Compassie aldaar): Tweedeling in de maatschappij? Hoezo twee?!

12.30 uur: Lunch – u aangeboden

13.45 uur: Samenspraak in groepen

15.00 uur: Thee/koffie

15.15 uur: Korte viering

15.30 uur: Afsluiting

Opgeven is niet nodig, wel wordt u, ter bestrijding van de kosten, verzocht bij binnenkomst €10,- te betalen.