30 Maart 2018

'Herinner u uw naam'

Ga naar overzicht

Deel op:

ezus wordt in de stilte van zijn dood toevertrouwd aan de stilte van de aarde, in de duisternis van zijn dood toevertrouwd aan de duisternis van de aarde.

Als een graankorrel die in die stilte en die duisternis op mysterieuze wijze tot leven komt, uitgroeit, en vrucht draagt.

Hij heeft gezegd: ‘Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in de schoot van de aarde zijn’ (Mt. 12,40). Het maakt zijn graf van een plaats van treurnis tot een plaats van verwachting. Zal Hij opstaan, zoals Hij gezegd heeft, en de zijnen opnieuw voorgaan naar Galilea?

Fra_Angelico-graflegging

De graflegging, door Fra Angelico OP

Gij, God,

die al wat is uit niets tevoorschijn hebt geroepen,

die al wat leeft de levensadem hebt ingeblazen

en die gezegd hebt dat Gij nooit varen laat

het werk van uw handen:

doe uw woord gestand

wees trouw aan uw belofte

en herinner u uw naam:

ik zal er zijn.

In Jezus de Gezalfde,

door zijn Geest – Amen

Om 15.00u op Goede Vrijdag staan overal ter wereld christenen stil bij de dood van Jezus. Overweging en gebed bij de veertiende statie door Erik Borgman voor de Dominicuskerk in de Utrechtse wijk Oog in Al. Eerder verscheen: Tip voor Goede Vrijdag: ‘Door het lijden’