29 Maart 2018

Een dominicaans laatste avondmaal

Ga naar overzicht

Deel op:

ristobal Torres Iglesias is dominicaan, kunstenaar en striptekenaar. Hij hoort bij de zuidelijke Amerikaanse provincie van de dominicanen en schilderde onder meer een dominicaans laatste avondmaal, met Maria Magdalena aan Jezus’ rechterhand.

DominicanLastSupper

Het schilderij maakt deel uit van een tentoonstelling van vier dominicaanse kunstenaars, momenteel in Sydney, Australië. Zo kwam het werk in de aandacht van diverse internationale sites.

De kunstenaar vertelt:

‘Beginnend bij Jezus in het midden en tegen de klok in:

Jezus: Het was belangrijk voor mij dat Jezus er geloofwaardig uitzag als een eerste eeuwse Palestijnse Jood. Hij draagt ​​een gebedsmantel, die orthodox-joodse mannen vandaag nog steeds dragen voor gebed bij bepaalde gelegenheden.

Maria Magdalena is aanwezig als ‘apostel voor de apostelen’, de titel waarmee ze lang bekend was in de oosterse kerken. Ze was de eerste om de opstanding aan haar broeders te prediken en daarom de eerste prediker van het evangelie.

Bartolome de las Casas: zijn schrijven en activisme ter verdediging van de inheemse volkeren van Amerika hebben bijgedragen aan de hervorming van het Spaanse keizerlijke recht. Zijn werk werd onderdeel van een eeuwenlang controversieel moreel, theologisch en juridisch debat onder dominicanen in Salamanca, dat op den duur leidde tot de opkomst van het moderne internationale recht.

Luis de Cancer: zijn passie en toewijding om vreedzaam het evangelie te prediken en de culturen en talen van inheemse volkeren te respecteren, leidden tot zijn martelaarschap en die van zijn metgezellen in Tampa Bay, Florida in 1549. Hij en zijn metgezellen zijn de eerste dominicaanse martelaren in Noord-Amerika.

Luis Beltran (of Louis Bertrand): net als Las Casas en Cancer verliet hij Spanje om een ​​groot deel van zijn leven te wijden aan zendingswerk in Amerika, en hij is ook de beschermheilige van novicemeesters, omdat hij dat werk zo lang deed.

Martin de Porres: de patroon van onze provincie, geboren in Lima, Peru, uit een voormalige slaaf uit Panama en een Spaanse edelman. Bekend om zijn heroïsche zorg voor de armen, zieken en gemarginaliseerden werd Martin al tijdens zijn leven vereerd als genezer.

Catharina van Siena: mysticus, adviseur van pausen en doctor in de kerk. Hier luistert ze stilletjes naar de Geest, met een witte pagina voor zich.

Fra Angelico: de beroemde Florentijnse kunstenaar Johannes van Fiesole, volgens sommigen de laatste middeleeuwse schilder en de eerste schilder van de Renaissance. Fra Aneglico’s portret van Maria is een spiegel waarin de schilder zichzelf ziet. Net als zij wordt aan alle predikers gevraagd om zwanger te worden van het Woord van de Heer.

Rosa de Lima: lekendominicaan en mysticus, en goede vriend van Martin de Porres. Ze kijkt toegewijd naar de Heer die ze als haar bruidegom onaantastbaar aanbidt.

Teresa Chicaba: Teresa Juliana de Santo Domingo was een zeventiende-eeuwse Afrikaanse non en voormalige slaaf. Toen ze negen was werd ze ontvoerd uit Afrika en verkocht in Spanje. Uiteindelijk kreeg ze haar vrijheid van haar eigenaren en trad ze in een dominicaans klooster in Salamanca in. Ze schreef mystieke poëzie waarin ze ook haar jaloezie uit op haar goddelijke echtgenoot.

Margaret van Castello: mishandeld, verwaarloosd en later tentoongesteld door haar adellijke ouders, die zich schaamden voor haar lichamelijke handicaps. Margaret werd lekendominicaan en werd geliefd bij de mensen van Castello (Italië) vanwege haar heldhaftige en vreugdevolle geest, haar immense naastenliefde en haar wijsheid.

Lorenzo Ruiz was een Filippijnse lekendominicaan, geboren uit een Filippijnse moeder en een Chinese vader. Hij zou stierf als martelaar in Japan.

Catharina van Alexandrië, tenslotte staat voor de centrale rol van contemplatieve studie in het leven en werken van de Orde. Ze heeft net gestudeerd, maar legt de boekrol opzij om naar de vleesgeworden wijsheid te kijken.’

*

Bron: dominicanartsandartists.com/featured-art/

Cristobal Torres Iglesias o.p.

Cristóbal Torres Iglesias o.p. is een Cubaanse Amerikaan, lid van de provincie van St. Martinus de Porres. Volgens zijn website onderzoekt hij ‘het samengaan van beeld en verhaal in strips en de geschiedenis van de verbeelding van het heilige’.

Hij laat zich beïnvloeden door zowel oosterse als westerse iconen, maar ook door strips en Spaans-Amerikaanse en Afrikaans-Cubaanse religieuze verbeelding.

Klik hier voor zijn website.