07 Maart 2018

Eigen zinnen

Ga naar overzicht

Deel op:

n deze bundel reflecteren twaalf auteurs, onder wie zr. Holkje van der Veer, op het waarom en waartoe van hun werk in katholieke en christelijke organisaties. Redactie: Thijs Caspers.

Eigen zinnen. Over persoonlijke drijfveren in je werk is uitgegeven door Berne Media. Het boek markeert het slot van het project ‘de katholieke traditie opnieuw een levende kracht’, waarin hoogleraar theologie en lekendominicaan Erik Borgman samenwerkte met theoloog Thijs Caspers.

Een van de lezenswaardige artikelen is van de hand van Patrick Chatelion Counet, secretaris van de KNR, de koepelorganisatie van religieuzen in Nederland.

Hij verweeft de lijnen van zijn persoonlijke zoeken met zijn professionele activiteiten, onder meer als jurist, exegeet, kerkjurist en bestuurder van de KNR bijna vanaf het moment dat het schandaal van seksueel misbruik losbarstte.

Een ander boeiend verhaal over werk en inspiratie is dat van dominicanes Holkje van der Veer over haar vrijwilligerswerk op een havo/vwo-school voor kinderen met een lichamelijke beperking. Op deze site komt een kleine voorpublicatie.

Ons dagelijks werk vult een groot gedeelte van ons leven. Toch staan we maar zelden stil bij het ‘waarom’ en het ‘waartoe’ ervan.

In dit boek reflecteren twaalf auteurs op de diepere vragen die ten grondslag liggen aan hun dagelijks werk. Wat motiveert hen? Welke problemen ervaren ze? En waar putten ze inspiratie uit om met bezieling te werken?

Met het beantwoorden van deze vragen vinden de auteurs woorden voor hun dagelijkse inzet. Tegelijkertijd is Eigen zinnen een uitnodiging aan de lezer om zichzelf soortgelijke vragen te stellen.

De schrijvers van dit boek zijn werkzaam in katholieke en algemeen-christelijke organisaties. Zij laten op hun eigen manier zien hoe oude woorden uit de christelijke traditie verrassend veelzeggend voor het heden zijn.

De traditie verschijnt hiermee niet als een relict uit een grijs en ver verleden, maar als een waardevolle bron voor het omgaan met actuele maatschappelijke vraagstukken zoals de toegenomen regeldruk, het verlies van de menselijke maat in de beroepspraktijk en de (te) grote nadruk op nut en efficiency.

Met bijdragen van Bill Banning, Cees Akerboom, Holkje van der Veer, Hub Vossen, Ivonne van der Kar, Liesbeth Hoeven, Marije Vermaas, Marja Wittenbols, Patrick Chatelion Counet, Titus Frankemölle en Ton Duffhues.

Zie ook: Thuis zijn in het onbekende