01 Februari 2018

'Spiritualiteit omzetten in beleid'

Ga naar overzicht

Deel op:

e kleine dominicaanse familie in Nederland maakt toch maar mooi zes 'projecten’ mede mogelijk. Dat gebeurt met geld dat beheerd wordt door het DPN, Dominicaans Platform Nederland. Een gesprek met de scheidende en de nieuwe voorzitter.

door Arjan Broers

Besturen vinden ze allebei leuk, Jan van Hooydonk en Hanny Slootman. De eerste droeg onlangs na twee termijnen van drie jaar zijn voorzitterschap over aan de tweede. We spreken elkaar in Utrecht, vlak voor het feestelijke afscheid van Jan en bestuursleden Thijs Caspers en zr. Delia Brugts.

‘Ik heb het met onnoemelijk veel plezier gedaan’, zegt Jan van Hooydonk, lekendominicaan en in het dagelijks leven hoofdredacteur van het tijdschrift Volzin.

‘Het gaat erom dat je spiritualiteit omzet in beleid, de mooie idealen in de weerbarstige werkelijkheid’, zegt hij. ‘Daar heb ik plezier in, dat je steeds wat verder komt. Zeker als ik dat met leuke mensen samen doe.’

Schalks: ‘En daarnaast ben ik sowieso iemand die graag zijn neus in dingen steekt en me ergens mee bemoeit. Ik hou ook van de praatjes in de wandelgangen en van het schrijven van mooie, maar duidelijke brieven. Ja, dit werk appelleert ook wel aan mijn slechte kanten…’

Vertrekkend voorzitter Jan van Hooydonk: ‘Dit werk appelleert ook aan mijn slechte kanten…’

Hanny Slootman schiet in de lach. ‘Ik herken dat’, zegt ze, al schrijf ik minder scherpe brieven. Ik ben al medewerker en bestuurder in dominicaanse kringen sinds ik zo’n 40 jaar geleden op het provincialaat van de broeders begon te werken. Ik voel me zeer verbonden met deze club mensen.’

Het DPN, Dominicaans Platform Nederland, bestaat uit negen onbezoldigde bestuurders die een fonds beheren van zo’n tien miljoen euro. Dat fonds is ingesteld door de broeders. Daarnaast leveren de zusters en lekendominicanen jaarlijks een financiële bijdrage.

De afgelopen twaalf jaar is het fonds op peil gebleven en is alleen het vruchtgebruik ingezet. ‘Wat een luxe’, zegt Jan van Hooydonk, ‘maar daar willen we wel goed mee omgaan. Dat betekent dat de projecten een goed verhaal en een duidelijke financiële onderbouwing moeten hebben.’

Jaarlijks wordt er zo’n acht ton bijgedragen aan zes ‘projecten’, zoals dat in dominicaanse kring heet: het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS), de Dominicanenkloosters van Huissen en Zwolle, het Plein van Siena in Amsterdam, Stiltecafé Adem Inn en het Leerhuis Spiritualiteit in Rotterdam.

Het DPN bestaat sinds 2006. In het begin lag de aandacht vooral bij het financiële, de laatste jaren is het DPN ook gesprekspartner geworden over de dominicaanse identiteit. Doet een project wel de juiste dingen? Passen die bij de zending van de Orde? En hoe zorg je ervoor dat de mensen die er werken mededragers zijn?

Het is balanceren, erkennen de oude en de nieuwe voorzitter, en het vraagt veel tijd. Het DPN vergadert maandelijks en elk bestuurslid heeft een project in de portefeuille. Elk project heeft een eigen insteek, plaats, achterban. En het DPN is behalve gesprekspartner ook het orgaan dat over geld gaat en een oordeel uitspreekt.

De dominicaanse identiteit is geen vast gegeven, maar voortdurend in ontwikkeling. Toch zijn er wel grondtrekken te herkennen, zeggen de bestuurders.

‘In de basis is het een christelijke identiteit’, zegt Jan van Hooydonk. ‘Dus hoera voor de openheid, maar dat kan niet buiten het evangelie en Jezus Christus om. Dat moet de inspiratiebron zijn voor de inhoud en de mensen die er werken.’

Een andere grondtrek is het vertrouwen dat de wereld goed is en wij kunnen helpen om de schepping beter te maken. Vijandigheid jegens ‘de wereld’ past niet, zeggen beiden, en dus hoort dialoog er wezenlijk bij.

Ook relativering van het individualisme is op z’n plek. ‘Al die aandacht voor “het zelf” in new age-kringen’, moppert Jan. ‘Je moet worden wie je bent, lees je nogal eens. Maar we weten helemaal niet wie we zijn! En dat is niet erg.’ Hanny Slootman beaamt dat. ‘Wij zijn meer van het samen’, zegt ze. ‘Daarin gebeurt het.’

‘Mensen moeten weten waar ze van zijn’, zegt Hanny Slootman, de nieuwe voorzitter van het DPN.

In de nabije toekomst wil de nieuwe voorzitter verder gaan met het stimuleren van het gesprek met bestuurders en medewerkers van de projecten over de inhoud van de dominicaanse identiteit. ‘Mensen moeten weten waar ze van zijn’, zegt zij. ‘En het zou mooi zijn als de projecten op bepaalde onderdelen meer samen zouden werken, al is dat in de praktijk niet zo gemakkelijk.’

Ondanks de kwetsbaarheid van de dominicaanse wereld, zijn er toch vooral veel zegeningen te tellen, vinden Jan van Hooydonk en Hanny Slootman.

‘Het is belangrijk dat er mensen zijn die het werk dragen’, zegt Jan, ‘dat geldt zowel voor de projecten als voor de DPN zelf. Een band met een communiteit is bij veel projecten van belang. En voor ons bestuur heb ik 18 mensen gevraagd om uiteindelijk drie nieuwe bestuursleden te vinden.’

Dat gezegd hebbende: ‘Hoe het ook gaat in kerkelijk Nederland, wij hebben voorlopig geen financiële zorgen en zes goedlopende projecten met toekomstperspectief’, zegt Hanny. ‘Op al die plaatsen wordt gezocht naar een eigentijdse vertaling van de dominicaanse inspiratie. Dat heeft betekenis voor ons en voor anderen.’

Lees het nieuwe beleidsplan hier: Benieuwd naar de ander – DPN visiedocument 2018-2021

Zie ook: Dominicaans Platform Nederland