06 Februari 2018

Burger van twee werelden (2)

Ga naar overzicht

Deel op:

hristelijke politiek: we moeten ons maximaal inzetten voor vrede en gerechtigheid – in de wetenschap dat we die zelf niet gaan bereiken. Deel 2 van een essay van Richard Steenvoorde o.p. in het Katholiek Nieuwsblad.  

Lees hier het eerste deel.

‘Christenen zijn burgers in onze samenleving. Zij zijn ook het volk van God, pelgrimerend op aarde, te mid- den van de mensheid en de schepping.

(…) Volgens paus Franciscus zijn wij juist nu geroepen om de samenleving te revitaliseren; lokaal, nationaal én Europees.

De vernieuwing begint vanuit het kijken vanuit de marges in ons midden, daar waar mensen buitengesloten zijn: het vluchtelingenkamp, de krimpende dorpen in de Mijnstreek, de Vinexwijk, het verzorgingshuis, de jongeren op zoek naar een baan.

Het gaat ook om het creëren van nieuwe concrete netwerken van solidariteit en verantwoordelijkheid tussen mensen. Een goed voorbeeld, denk ik, is op dit moment Deedmob, een online platform voor vrijwilligerswerk.

Kortom, het gaat om werken aan vrede, welvaart, welzijn en geluk. Dat was de droom van de initiatiefnemers van de Europese samenwerking, zestig jaar geleden. Het is de uitdaging voor ons nu.

Christenen participeren in deze uitdaging als burgers van deze samenleving, en van een koninkrijk dat komende is, met een heilige rusteloosheid om het beste ervan te maken, te getuigen van de hoop die in hen leeft, verantwoordelijkheid te nemen, opdat ‘allen één mogen zijn’ (Joh. 17,11).

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen.

Dit essay in twee delen verscheen in het Katholiek Nieuwsblad op 26 januari en 2 februari en daarvoor als artikel in Christen Democratische Verkenningen

Katholiek Nieuwsblad 2 februari 2018 pagina 18