14 Februari 2018

Aswoensdag met de paus bij de dominicanen

Ga naar overzicht

Deel op:

et is een traditie die dateert uit de vierde eeuw: de paus viert Aswoensdag in de basiliek van Santa Sabina, sinds 1218 het hoofdkwartier van de Orde van Predikers in Rome.

Nadat het christendom in 313 wettelijk erkend werd, ontstond de gewoonte van gelovigen om door de straten van Rome te trekken, om martelaren te eren die in de verschillende kerken waren begraven.

Paus Gregorius de Grote (590-604 na Chr.) bepaalde de volgorde van te bezoeken kerken en maakte er een gewoonte van voor de vastentijd.

Waarom de Santa Sabina werd gekozen als de eerste kerk, is niet bekend. Sommigen zeggen dat het komt omdat paus Gregorius van de kerk ging houden toen hij er zijn toevlucht zocht tijdens een pestepidemie.

Anderen denken dat het door de locatie komt: de Santa Sabina ligt op de Aventijn en elke kerkganger moet een klim maken, symbolisch voor de klim die Christus maakte naar Golgotha. Weer anderen denken dat het komt door de historische betekenis van de kerk.

santa-sabina-vasten2

De Santa Sabina, klaar voor de viering van Aswoensdag.

Santa Sabina is een van de ‘huiskerken’ in Rome. Tijdens de vroege vervolgingen verzamelden christenen zich stiekem in de huizen van de gelovigen om te bidden. Een van deze huizen was van een vrouw, Sabina genaamd, die in het jaar 125 werd vermoord.

Tussen 422 en 432 werd een basiliek gebouwd op de plaats waar de heilige Sabina woonde. Haar relieken worden er nu nog bewaard, net als die van de heiligen Alexander, Eventius en Theodulus.

Hoewel het door de jaren heen een aantal keer is verbouwd, heeft de Santa Sabina nog steeds de originele deuren van de kerk. Ze zijn gemaakt van cipressenhout en zijn gebeeldhouwd met scènes uit het Oude en het Nieuwe Testament, waaronder een van de vroegste afbeeldingen van Christus’ kruisiging.

In 1218 werd de Santa Sabina door paus Honorius III aan de dominicanen gegeven, twee jaar nadat hij de stichting van de Orde van Predikers had goedgekeurd. Sindsdien is het het generalaat en het hoofdkwartier van de magister van de dominicanen en zijn bestuur.

Bijna 100 jaar lang kwam de paus op Aswoensdag naar de dominicanen in de Santa Sabina, tot het pausdom naar Avignon verhuisde in 1309. Gelukkig herleefde de traditie onder paus Leo XIII (1878-1903).

De viering begint met een kort gebed in de basiliek van Sant’ Anselmo, het internationale hoofdkantoor van de benedictijnen. Van daaraf gaan de paus, de benedictijnen, de dominicanen en alle aanwezigen naar de Santa Sabina, terwijl ze de litanie van alle heiligen zingen.

In de Santa Sabina draagt de paus de mis op. Na de preek zegent hij de as.

Bron: op.org