11 Januari 2018

Franciscus: verrassende theologische vernieuwer

Ga naar overzicht

Deel op:

oewel geen professioneel denker heeft paus Franciscus de afgelopen vijf jaar meer theologische vernieuwing gebracht dan zijn twee voorgangers in ruim dertig jaar, stelt hoogleraar theologie Erik Borgman op debezieling.nl.

Mijn kerstvakantie kan niet meer stuk. Er liggen drie recente boeken op mij te wachten die de achtergronden van het denken belichten van Jorge Mario Bergoglio, sinds maart 2013 paus Franciscus.

(…) Paus Franciscus keert zich scherp tegen het idee dat visies de rooms-katholieke leer zouden moeten weerspiegelen om bestaansrecht te hebben. Hij stelt daartegenover dat ieder individu, iedere lokale of culturele gemeenschap haar eigen inzicht in de realiteit heeft. En al deze inzichten zijn van waarde.

Maar juist daarom is het belangrijk om het niet bij het eigen inzicht alleen te houden. Om een situatie echt te begrijpen, zijn alles visies van alle betrokkenen nodig. Ook als ze tegenstrijdig of in conflict met elkaar lijken.

Het geheel boven het deel laten gaan betekent dus de bereidheid je eigen inzichten te laten aanvullen en corrigeren. Je neemt je eigen beeld van de situatie serieus, maar erkent tegelijkertijd dat dit beeld niet alles omvat. Hiermee erken je de noodzaak om de uiteenlopende beelden van wat er aan de hand is op te nemen in een synthese die met geen van de afzonderlijke beelden samenvalt.

Lees hier het hele artikel van Erik Borgman op debezieling.nl