02 Januari 2018

Diakenwijding Richard Steenvoorde op 21 januari

Ga naar overzicht

Deel op:

ominicaan Richard Steenvoorde, die afgelopen september zijn eeuwige professie deed in de Orde, ontvangt op 21 januari in Oxford zijn diakenwijding.

Na de grote viering van de professie van september (zie hier het verslag) wordt de diakenwijding sober gevierd.

Richard is de eerste eeuwige geprofeste Nederlandse dominicaan sinds 1998. Hij rondt komende maanden zijn studie aan de universiteit van Oxford af en keert dan terug naar Nederland. Na de diakenwijding volgt, als alles goed gaat, de priesterwijding.

‘Eenzaamheid, gemeenschap, dienstbaarheid – als wij dat aanleren, kunnen we een vruchtbaar leven leiden.’ Deze uitspraak van Henri Nouwen haalt Richard aan in een brief aan vrienden en bekenden.

‘In het religieuze leven is eenzaamheid een belangrijk gegeven’, schrijft hij. ‘Wie het met zichzelf kan uithouden, zal niet snel een claim leggen op een ander. En juist in een religieuze gemeenschap ligt eenzaamheid vaak op de loer.’

‘Toch zijn we ook een gemeenschap die, met vallen en opstaan, moet leren om samen op te trekken. En een gemeenschap die elkaar vrij genoeg moet kunnen laten zodat iedereen kan opbloeien.’

Doel daarvan is dienstbaarheid en een diaken krijgt bij zijn wijding expliciet de opdracht om de gemeenschap te dienen. ‘Ik hoop, en bid, dat ik dat ook zal doen, of in ieder geval zal blijven proberen’, schrijft Richard.