30 Januari 2018

Burger van twee werelden

Ga naar overzicht

Deel op:

aar vindt de ontwortelde mens zijn thuis? Moet hij zijn vaderland liefhebben of zich toch vooral op de wereld richten? Het christendom leert dat we burgers zijn van twe?e? werelden, schrijft Richard Steenvoorde o.p. in deel 1 van een essay in KN.

Klik om te vergroten en het hele artikel te lezen.

Ons thuis ligt niet in de natiestaat. En ons heil komt niet van Europa. Iedere poging om een van beide als heilbrenger voor de ontwortelde burger te presenteren, zal vanuit het christelijk denken weerlegd moeten worden.

Hoe zou een christelijk perspectief kunnen helpen om in politiek roerige tijden een balans te vinden tussen een overdreven particularisme en een doorgeschoten kosmopolitisme?

Waar is ons thuis? Waar vindt onze ontwortelde ziel haar uiteindelijke geluk, haar salus animarum? En wat betekent dat voor de christelijke inzet voor de samenleving?

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen.

Dit essay in twee delen verscheen in het Katholiek Nieuwsblad op 26 januari en daarvoor als artikel in Christen Democratische Verkenningen