26 Januari 2018

Boek: ‘Stilte en verkondiging van achter de dijk’

Ga naar overzicht

Deel op:

nlangs vierde de kloostercantorij van Huissen haar gouden jubileum. Tevens herdacht het huis dat 50 jaar geleden het vormings- en toerustingswerk begon, na het beëindigen van het noviciaat in Huissen. Daarbij is een boek gemaakt.

Het boek, samengesteld door Jan Boks o.p., Henk Jongerius o.p. en eindredacteur Stef de Kroon, vertelt wat er in de afgelopen vijftig jaar is ontstaan en gebeurd aan dominicaanse activiteiten in het klooster achter de dijk.

Het boek is gegroepeerd rond vier pijlers. De eerste beschrijft het vormingswerk in al zijn schakeringen. De tweede gaat over de toerusting van mensen die als vrijwilliger in het pastorale veld werkten.

De derde pijler betreft het jongerenwerk, waarvoor een apart gebouw op het terrein geschikt is gemaakt. De vierde pijler geeft aandacht aan de liturgische traditie die zich in Huissen heeft ontwikkeld.

Er is gebruik gemaakt van (beleids)teksten uit de verschillende tijdfasen in het vormingswerk, van artikelen van de hand van de toenmalige archivaris Wim Bronkhorst en van bijdragen uit het voormalige huistijdschrift ‘Op de Stadsdam’. Ook zijn er zijn enkele interviews met broeders aan toegevoegd.

Het boek kost € 10,- en is te verkrijgen bij het secretariaat van het Dominicanenklooster of te bestellen bij de Dominicaanse Gemeenschap Huissen, Stadsdam 1, 6851 AH Huissen, telefoon: 026 326 44 22.