07 December 2017

'Mensvisie GroenLinks mag wel wat relationeler'

Ga naar overzicht

Deel op:

roenLinks mag wel wat duidelijker worden waar het gaat over mensen die zinvol willen leven. Ook is de mensvisie van de partij te weinig relationeel. Dat zegt dominicanes Holkje van der Veer in een interview met partijblad De Linker Wang.

‘De discussie rond “voltooid leven” is ook voor mij relevant geworden. Ik ben bang dat er mensen zijn die de mogelijkheden tot levensbeëindiging te veel willen oprekken.

Ik woon in een appartement tussen senioren die vaak zorgbehoeftig zijn. Ik zie enorm veel eenzaamheid achter de voordeur. Bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg hebben vergaande en ingrijpende gevolgen. Veel mensen, onder wie ook pensionado’s, hebben moeite om een zinvol leven op te bouwen.

Dit zijn thema´s waar GroenLinks zich duidelijker over mag uitspreken.

Ook ten aanzien van inclusiviteit valt er nog veel te bereiken. Het gaat op het vlak van openbaar vervoer vrij goed, maar binnen het onderwijs valt er op dit vlak voor leerlingen met een fysieke beperking nog veel te verbeteren.’

Volgens Holkje wordt religie te makkelijk opzij geschoven, bijvoorbeeld rond euthanasie en prenataal onderzoek. ‘Denk goed na over je mensvisie. Mijn leven en mijn dood betreffen niet alleen mijzelf. Ik ben meer dan mijzelf, ik sta in verbinding met de Ander, zo verwoordt bijvoorbeeld de filosoof Emmanuel Levinas dat heel treffend. Deze relationele mensvisie moet ook in het euthanasiedebat meegewogen worden. Kinderen krijgen, leven en sterven… het is nooit een puur individuele zaak.’

De Linker Wang is het tijdschrift van de religiewerkgroep van GroenLinks. Holkje van der Veer is dominicanes van Neerbosch, auteur en spreker.

Klik hier voor het hele interview: Dominicanes met een duurzame boodschap.

Holkje heeft haar eigen website: www.holkje.nl