15 December 2017

'Kijk naar het goede en doe daar aan mee'

Ga naar overzicht

Deel op:

ees waakzaam! Let op het licht. Laat het niet doven.

door Ben Vocking o.p.

Vandaag wordt in de lezingen naar voren gebracht, dat wij het gevoel hebben, dat de Heer ons losgelaten heeft. We zijn onbuigzaam geworden. We voelen ons ver weg van Hem.

En als we kijken naar wat er in onze wereld gebeurt, dan moeten we wel erkennen, dat we in een vaak goddeloze wereld zitten. (…)

Als wij doen wat God van ons verwacht (denk maar aan de tien woorden) dan zijn we mensen?van?God; dan is Hij in ons midden; dan raken wij met onze hand die van God aan. Dat contact ligt in onze hand. Waar wij rechtvaardig handelen, daar is God in ons leven aanwezig.

Wees waakzaam! Let op het licht. Laat het licht niet doven. Kijk naar het goede wat er gebeurt, en doe daar aan mee.

Dan bereiden we de weg naar de komst van hem, die onze weg geworden is; die in trouw met anderen is omgegaan.

*

Uit de preek van Ben Vocking o.p. op 3 december 2017 in het Steiger in Rotterdam. Klik hier voor de hele tekst.