22 December 2017

'Contemplatie, flexibiliteit en solidariteit'

Ga naar overzicht

Deel op:

p class="p1">Kan een theologisch denken de uitdrukking zijn van het charisma van een religieuze orde of congregatie? Dominicaan Richard Steenvoorde verkent in een artikel in Tijdschrift voor Theologie de opgave voor dominicaanse theologie na Chenu.

Richard Steenvoorde o.p.

In de theologie van de 20e eeuw speelde een aantal dominicanen een prominente rol. Chenu, Congar, Schillebeeckx en Gutiérrez bepaalden mede de toon.

Richard Steenvoorde zoekt in een groot en leesbaar artikel in de nieuwe editie van het Tijdschrift voor Theologie naar de opgave voor dominicaanse theologie nu. Het is deel van een themanummer over theologie en het religieuze leven.

&Het vraagt om contemplatie, flexibiliteit – met behulp van een kompas van Schrift en Traditie – én solidariteit met de gemeenschap, de kerk, en de wereld waarin zich de werkzame tekens van Gods komende koninkrijk openbaren’, schrijft hij.

&Het lijkt me een mooie uitdaging voor een gemeenschap van broeders waarin zich nieuw leven heeft aangediend.’

Br. Richard, momenteel nog studerend in Oxford, ziet het dominicaanse charisma niet als een specifieke spiritualiteit of theologie, meer als een levenshouding vanuit de taak om te prediken tot heil van de zielen. Hij neemt in zijn artikel de &onweerstaanbare theoloog’ Marie-Dominique Chenu (1895-1990) als uitgangspunt.

Marie-Dominique Chenu (1895-1990)

Chenu (zie hier een biografisch artikel) was geïnteresseerd in de vernieuwing van de theologie én van het theologisch engagement met &de wereld’. Richard bespreekt de manier waarop Chenu invloed heeft gekregen in moderne vormen van thomisme, bevrijdingstheologie en post post-moderne theologieën. Disciplines die overeenkomsten vertonen met de dominicaanse aandacht voor contemplatie, studie en engagement.

De vraag wat een dominicaanse theoloog in deze tijd, staande op de schouders van grote voorgangers, te onderzoeken en te doen heeft, is voor Richard niet alleen een academische. In september deed hij zijn grote professie in de Orde en zijn vorming als dominicaan kreeg hij grotendeels buiten Nederland.

Het artikel is dus ook een verkenning van de intellectuele traditie en zijn eigen inzet voor de toekomst van de Orde, de kerk en de wereld. &Van Chenu heb ik geleerd dat in het zoeken naar Waarheid we gaan staan in een geschiedenis van God met mensen en een mensengeschiedenis op zoek naar God’, schrijft hij.

*

Meer informatie over deze editie van TvT, klik hier.