03 December 2017

Communiteit Huissen past zondagse liturgie aan

Ga naar overzicht

Deel op:

e broeders van de communiteit van Huissen gaan de eerste drie maanden van 2018 experimenteren met aanpassingen aan de zondagse liturgie. Het is onderdeel van het intense proces van verjonging en vernieuwing van de dominicanen in Nederland.

Paul Minke o.p., prior van Huissen

Aan het einde van de viering van zondag 3 december vertelde prior Paul Minke dat namens zijn medebroeders aan de kapelgemeenschap.

Paul Minke vroeg de mensen om begrip en medewerking bij het samen proeven van het compromis dat de broeders hebben gevonden. Na twee maanden is voorzien in het delen van elkaars ervaringen met het experiment.

Huissen is het studentaat van de Nederlandse dominicanen. Dat betekent dat nieuwe broeders na hun noviciaat in Engeland en de kleine professie hier wonen om te studeren en verder in te groeien in het leven als broeder.

Het betekent ook dat de verschillen tussen de generaties in Huissen aan het licht komen. Verschillen die opvallen omdat er decennia geen of bijna geen nieuwe dominicanen zijn ingetreden. Sinds 2013 is dat veranderd.

De oudere broeders zijn meegegroeid met vormen en gebruiken die in Huissen zijn gegroeid. De jongere broeders hebben een andere ontwikkeling doorgemaakt en missen elementen uit de liturgie die in de meeste parochies en kloosters wel worden gevierd en die een band geven met de wereldkerk.

'Voor ons als communiteit is dit het startpunt geweest van een zoektocht naar een manier van vieren waarin we elkaar kunnen vinden en ons ook samen thuis kunnen voelen, waarin we samen dominicaan kunnen zijn’, vertelde de prior namens zijn medebroeders.

De kapel van Huissen

De broeders schrijven in een bericht aan de kapelgemeenschap dat er intense en soms moeilijke gesprekken zijn gevoerd, waarin ieders geloofsbeleving ter sprake kwam.

'Niettemin zijn we blij te melden dat er een compromis is gevonden. De eerste drie maanden van het nieuwe jaar wordt de liturgie gevierd op een manier die meer aansluit bij de liturgie van de wereldkerk, met behoud van de sterke zangtraditie van Huissen en het liederenrepertoire.’

De broeders zijn zich ervan bewust dat hun eigen ontwikkeling die van velen raakt. Daarom is er op 14 december om 10.00u en om 20.00u gelegenheid om samen van gedachten te wisselen, zoals dat ook op de zondag na de aankondiging al spontaan gebeurde bij de koffie.

'We benadrukken dat we ons als hele communiteit scharen achter de voorgestelde werkwijze. We hopen en vertrouwen erop dat we kunnen rekenen op uw begrip en medewerking’, aldus prior Paul Minke.

*

Zie ook www.huissen.dominicanen.nl/overwegingen.htm

De preek van Ineke van Cuijk, lekendominicaan en lid van de communiteit, bij de viering van 3 december is hier te lezen.